Przez Reńską Wieś jechała nieoznakowana ciężarówka z odpadami. Była pełna zużytych ubrań

0

10 000 zł kaucji oraz wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą w tej wysokości to konsekwencje ujawnionych podczas kontroli drogowej nieprawidłowości popełnionych przez słowackiego przewoźnika przy międzynarodowym przewozie odpadów.

Kontrolę przeprowadzili 12 marca br. inspektorzy z kędzierzyńsko-kozielskiego Oddziału Wydziału Inspekcji WITD w Opolu.  Analiza okazanych przez kierowcę dokumentów oraz kontrola towaru znajdującego się ładowni wykazała, że pojazdem transportowane są odpady o kodzie 20 01 10 (odzież).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku pojazdów przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów, pojazd powinien zostać oznaczony białą tablicą, na której umieszcza się wielką literę ”A” koloru czarnego. Kontrolowany pojazd nie posiadał takiego oznakowania, za co zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym przewidziana jest kara w wysokości 10 000 zł. Po uiszczeniu kaucji oraz prawidłowym oznakowaniu pojazd został dopuszczony do dalszej jazdy.

Skomentuj