Przedszkole nr 11 zyskało nowoczesny sprzęt terapeutyczny i pomoce edukacyjne

0

Zabawa, nauka, ale także terapia i rehabilitacja. Publiczne Przedszkole nr 11 zapewnia kompleksową opiekę wszystkim maluchom, także dzieciom z niepełnosprawnościami i wymagającymi dodatkowych zajęć. Placówka dzięki współpracy z Fundacją „Sport&Fun 4 EveryOne” w jeszcze większym stopniu może realizować swoją misję.

Przedszkole wzbogaciło się o nowy sprzęt dydaktyczny, dzięki któremu dzieci mogą m.in. rozwijać swoje umiejętności społeczno-emocjonalne i badawczo-sensoryczne oraz uczestniczyć w terapii logopedycznej i lekcjach z języka angielskiego. Przedsięwzięcia te realizowane są w ramach programu fundacji pn. „Opolski projekt wsparcia i wyrównania szans – Niepełnosprawni całkiem sprawni”. Zadanie jest finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod Honorowym Patronatem Marszałka Andrzeja Buły.

Zajęciom prowadzonym w ramach projektu przyglądali się prezydent Sabina Nowosielska, zastępca prezydenta Wojciech Jagiełło, radny Sejmiku Województwa Opolskiego Robert Węgrzy, prezes fundacji „Sport&Fun 4 EveryOne” Jarosław Szynol oraz dyrektor przedszkola Elżbieta Synyszyn.

Skomentuj