Przedsiębiorczość na wsi

0

Współczesne tereny wiejskie to nie tylko tradycyjna aktywność w sferze rolnictwa, ale coraz częściej wielosektorowa przedsiębiorczość. Mieszkańcy wsi prowadzą działalność gospodarczą, zarówno bazując na zasobach gospodarstwa, jak i pozarolniczo. W obu przypadkach mogą liczyć na wsparcie Wspólnej Polityki Rolnej.

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Szanse i wyzwania

Prowadzenie firmy na obszarach wiejskich często sporo różni się od biznesu w mieście. Problemy wynikają głównie z różnego stopnia dostępności terenu, niewielkiej gęstości zaludnienia, słabiej rozwiniętej infrastruktury transportowo-telekomunikacyjnej i mniejszego lokalnego rynku zbytu.

Znaczenia działalności gospodarczej na wsi nie można wyznaczać jedynie wskaźnikiem zatrudnienia. Każda firma założona na terenach wiejskich jest fragmentem większej całości, który w połączeniu z innymi zyskuje globalną wartość na drodze do zrównoważonego rozwoju. Umiejętność dostosowania się do rynku nabiera znaczenia, tym bardziej że wieś nie jest odporna na ogólnoświatowe zmiany gospodarcze i społeczno-kulturowe. UE zaś ułatwia rolnikom przebranżowienie – oferuje pomoc finansową m.in. na wyposażenie miejsca pracy lub jego modernizację.

Pomysły na biznes

Mimo że przedsiębiorcy na wsi zwykle muszą mierzyć się z większą liczbą problemów niż ci z miasta, niekiedy mają dużo szersze możliwości. Dotyczy to nie tylko działalności rolniczej, ale też pozarolniczych ścieżek rozwoju. Wielu ludzi chcących odpocząć od miejskiego zgiełku i krajobrazów wypełnionych betonowymi budynkami, właśnie na wsi szuka dostępu do kultury czy turystyki i rekreacji.

Zmiana trendów w ludzkich zachowaniach ściśle wiąże się ze zmianami w gospodarce i jednocześnie otwiera duży rynek. Biznesem na wsi mogą być np.: hodowla koni, rękodzieło, centrum ogrodnicze czy agroturystyka.

Zachęcamy do obejrzenia filmu na temat historii palarni kawy na Warmii i Mazurach, której właściciele doświadczenie zawodowe zdobywali na Hawajach:

https://www.youtube.com/watch?v=Ms604Xphskg

Unia Europejska wspiera wieś 

Przykładem działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest wsparcie udzielane podmiotom działającym w łańcuchach żywnościowych czy wsparcie przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz rolnictwa i leśnictwa.

Istotnym instrumentem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej jest wsparcie finansowe na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach interwencji LEADER, udzielane przez Lokalne Grupy Działania.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Fot. www.canva.com

Materiał partnera

 

Skomentuj

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj