Przedsiębiorcy, którzy wstrzymują działalność mogą uniknąć opłat za odbiór śmieci

6

Szalejąca epidemia zahamowała lub spowolniła działalność wielu firm. W tej sytuacji nie powstają odpady, za których wywóz odpowiada Związek Międzygminny „Czysty Region”. W bardzo prosty sposób przedsiębiorcy mogą uniknąć ponoszenia niepotrzebnych kosztów – wystarczy dostarczyć do biura ZMCR odpowiednią deklarację zmniejszającą liczbę odbieranych pojemników lub redukującą odbiór do zera.

Deklarację za marzec trzeba złożyć najpóźniej do 10 kwietnia, za kwiecień do 10 maja itd. Lepiej z tym nie zwlekać – ułatwi to pracę wywożącym odpady. Do deklaracji „zerowej” należy załączyć oświadczenie uzasadniające taką zmianę.

Związek zapowiada, że będzie kontrolował, czy składane oświadczenia są prawdziwe. Zaznacza też, że po ponownym uruchomieniu działalności przedsiębiorca musi złożyć kolejną deklarację, wtedy wywozy ruszą ponownie lub wrócą do poprzedniego poziomu.

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest opłatą miesięczną, mającą charakter podatku i niemożliwą do podzielenia w zależności od liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma także możliwości deklarowania tylko wybranych frakcji odpadów, poza bioodpadami.

Ze względów bezpieczeństwa bezpośrednia obsługa klientów „Czystego Regionu” została wstrzymana do odwołania. Deklaracje można przesyłać przez profil zaufany ePUAP, drogą pocztową albo wrzucić do specjalnej skrzynki w biurze związku przy ul. Szkolnej 15 w Blachowni. Potrzebne druki są dostępne na stronie www.czystyregion.pl w zakładce DEKLARACJE – DRUKI DO POBRANIA. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w biurze związku telefonicznie (tel. 77 446 11 93 lub 77 446 11 97) lub mailowo (biuro@czystyregion.pl).

6 KOMENTARZE

  1. Jak dlamnie to złodziejstwo, czysty region, odbiera tylko śmieci mieszane i popiół, a szkło papier plastik mamy sobie magazynować, ale opłatę niezmiejsza tak to jest zarobić a się nie narobić!

Skomentuj