– Te wyniki bardzo nas cieszą, jest to efekt właściwego kierunku rozwoju spółki - mówi prezes Grupy Azoty ZAK Adam Leszkiewicz.

Po dziewięciu miesiącach 2015 r. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. osiągnęła zysk netto na poziomie 87 mln złotych oraz przychody ze sprzedaży w wysokości 1375 mln zł. 9 listopada spółka opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2015 roku.

Zysk netto wypracowany przez spółkę w samym trzecim kwartale to 14 mln, a przychody w tym okresie osiągnęły poziom 435 mln złotych.

– Te wyniki bardzo nas cieszą, jest to efekt właściwego kierunku rozwoju spółki. W sektorze nawozowym udało nam się zrealizować cele sprzedażowe, wyniki są lepsze niż te sprzed roku. Na nasze produkty wciąż odnotowujemy duży popyt, dzięki temu zrealizowaliśmy plan ponad założony poziommówi Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.  – Na dobre wyniki w tym sektorze wpływ miała m.in. konsekwentna polityka handlowa, dzięki której, mimo znacznego skrócenia sezonu wiosennego na rynku krajowym i zagranicznym, Grupa Azoty ZAK S.A. utrzymała stały i zrównoważony poziom przychodówdodaje.

W obszarze nawozów spółka będzie szukała przewag konkurencyjnych poprzez rozszerzenie swojego portfolio produktów o nawozy RSM, których nową instalację wraz z bazą magazynową uruchomi jeszcze w listopadzie 2015r.

– W sektorze OXO cały czas zmagamy się z trudnym otoczeniem rynkowym, a na naszych wynikach odbija się spadek cen propylenu. Ten biznes traktujemy perspektywicznie, stawiając na utrzymanie pozycji rynkowej poprzez rozwiązania innowacyjne, wychodzące naprzeciw specyficznym potrzebom ze strony partnerów – podkreśla prezes Leszkiewicz. – Dobrym przykładem jest pierwszy polski plastyfikator nieftalanowy Oxoviflex®, który znalazł uznanie wśród odbiorców.

Innowacyjne działania Grupy Azoty ZAK S.A. zostały wielokrotnie docenione, spółce w ostatnich tygodniach przyznano statuetkę Diament Polskiej Chemii w kategorii „Lider Innowacji Roku” oraz prestiżową nagrodę WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców w kategorii „Przemysł ciężki i chemiczny”.

Źródło: Grupa Azoty

Skomentuj