Problemy z nową elektrociepłownią. Grupa Azoty ZAK wytyka błędy wykonawcy inwestycji

0

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. przeprowadziła audyt techniczny Kontraktu z dnia 23 maja 2014 roku na realizację 1 etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Nowa Elektrociepłownia w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.”. Audyt wykazał szereg nieprawidłowości, które są efektem zaniechań oraz nienależytej realizacji prac przez wykonawcę inwestycji tj. spółkę Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu.

Wątpliwości budzi w szczególności proces badania przez wykonawcę parametrów technicznych, które spełniać powinien realizowany obiekt, czyli czynności podejmowanych w ramach tzw. pomiarów gwarancyjnych. Pomiary te stanowić miały potwierdzenie należytej jakości wykonanego przedmiotu umowy.

– Okazuje, się, że Rafako S.A. zaniechało wykonania części tych badań, zaś wyniki przeprowadzonych badań budziły i wciąż budzą wątpliwości interpretacyjne. Są one w dużej mierze niejasne, a w pewnych przypadkach wprost wskazują na nieutrzymywanie przez obiekt warunków technicznych przewidzianych w umowie. W związku z tym spółka uznała, że konieczne jest dokonanie kompleksowego sprawdzenia gwarantowanych parametrów technicznych inwestycji komentuje  Robert Hardejewski, Dyrektor Jednostki Biznesowej Energetyka, Pełnomocnik Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

W zależności od ostatecznych wyników tego badania, podjęte zostaną odpowiednie decyzje, mające na celu doprowadzenie do prawidłowego funkcjonowania obiektu, wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za zaistniały stan rzeczy, a także realizacji potencjalnych roszczeń w stosunku do spółki Rafako S.A.

Źródło: Grupa Azoty ZAK

Skomentuj