Prezydent Nowosielska z absolutorium budżetowym, choć opozycja domagała się żółtej kartki

26

Prezydent miasta Sabina Nowosielska po raz pierwszy w nowej kadencji samorządu uzyskała absolutorium budżetowe. Głosowanie poprzedziło przedstawienie raportu o stanie gminy oraz wielogodzinna burzliwa dyskusja radnych. Ostatecznie za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 13 radnych przy 8 głosach przeciw.

Po raz pierwszy radni zapoznawali się z raportem stanu gminy oraz przegłosowywali wotum zaufania dla prezydenta miasta. Dyskusja na temat raportu chwilami mocno odbiegała od tematu. Ostatecznie podczas głosowania za udzieleniem wotum zaufania prezydent miasta opowiedziało się 13 radnych (Hanna Białas, Ewa Czubek, Katarzyna Dysarz, Andrzej Kopacki, Elżbieta Kozakiewicz, Małgorzata Lipczyńska, Halina Mińczuk, Michał Nowak, Adam Oczoś, Ewa Odulińska, Tomasz Scheller, Ewa Stogniew i Ireneusz Wiśniewski). Przeciwko zagłosowało ośmioro radnych (Grzegorz Chudomięt, Grażyna Filipowicz, Jacek Król, Katarzyna Kukolka-Bogocz, Marek Piasecki, Fabian Pszon, Dominik Szustakiewicz i Sławomir Wołkowiecki), od głosu wstrzymał się radny Andrzej Kopeć.

Najważniejszą uchwałą głosowaną podczas dzisiejszej sesji było jednak absolutorium dla prezydent miasta. To ocena radnych dotycząca wykonania budżetu przez urząd. Oprócz radnych, realizacji dochodów i wydatków z gminnej kasy przygląda się Regionalna Izba Obrachunkowa. O ile ta druga nie miała zastrzeżeń do realizacji ubiegłorocznego budżetu, to przeciwna udzieleniu absolutorium była komisja rewizyjna rady miasta, która zarekomendowała głosowanie za nieudzieleniem absolutorium. Przyjęcie takiej uchwały mogłoby mieć daleko idące konsekwencje, łącznie z możliwością rozpisania referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta.

Wątpliwości członków komisji rewizyjnej budził nadzór i realizacja dwóch flagowych inwestycji miejskich: budowy kompleksu basenowego w Azotach oraz hospicjum w Kłodnicy. Już na dzisiejszej sesji obszernych wyjaśnień udzielał przewodniczący rady miasta Ireneusz Wiśniewski oraz wiceprezydent miasta Artur Maruszczak.

– To miasto naprawdę nie wygląda tak, żeby wszyscy mogli powiedzieć, że pracujemy źle i nie udzielić absolutorium. Musimy pamiętać o instytucji absolutorium i o tym, do czego ono służy. Na pewno nie służy ono ocenie inwestycji, tylko całości budżetu – mówiła radna Katarzyna Dysarz.

Radni z ugrupowania prezydent miasta wskazywali też, że przy głosowaniu uchwały nad udzieleniem absolutorium brane pod uwagę powinny być nie tylko inwestycje miejskie, ale całościowe gospodarowanie finansami samorządu. Przytoczono również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która przyjrzała się uzasadnieniu uchwały podjętej przez komisję rewizyjną:

Dokonując oceny wykonania budżetu, rada winna to czynić w sposób kompleksowy, odnosząc się do budżetu jako całości. Nie może natomiast przy ocenie wykonania budżetu koncentrować się jedynie na wybranych jego elementach. Nie kwestionując znaczenia wydatków inwestycyjnych dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty, przy ocenie wykonania budżetu należy uwzględnić też wykonanie budżetu w innym zakresie (oświata, kultura) może mniej wymierne, ale mające kapitalne znaczenie dla zaspokajania potrzeb wspólnoty. Obowiązkiem organu stanowiącego jest także rozważenie przyczyn rozbieżności pomiędzy stanem założonym a rzeczywistym oraz zakresu odpowiedzialności organu wykonawczego za ten stan. Realizacja inwestycji zależy nie tylko od zabezpieczenia środków w budżecie, ale także od innych czynników(…).
Skład Orzekający podkreśla iż nie kwestionuje, w zakresie ustalonego stanu, prawa Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle do samodzielnej oceny wybranych procesów o charakterze finansowym na tle poziomu realizacji wydatków na poszczególne zadania ujęte w budżecie, jednakże podziela przeważający w orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, zgodnie z którym instytucja absolutorium nie może być efektem niezadowolenia z rady z całokształtu działalności organu wykonawczego, ale musi ściśle odnosić się do wykonania budżetu gminy w danym roku. Natomiast do wyłącznej kompetencji komisji rewizyjnej należy opiniowanie całościowego wykonania budżetu i występowanie z formalnym wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Poznaniu z dnia 17 lutego 2011 r., sygn. I SA/Po 921/10).

Po dziesięciu godzinach od rozpoczęcia obrad radni przystąpili do głosowania. Pierwszą głosowaną uchwałą była uchwała o nieudzielenie absolutorium prezydent miasta. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się ośmioro radnych: Grzegorz Chudomięt, Grażyna Filipowicz, Jacek Król, Katarzyna Kukolka-Bogocz, Marek Piasecki, Fabian Pszon, Dominik Szustakiewicz i Sławomir Wołkowiecki, głos przeciw oddało 14 radnych: Hanna Białas, Ewa Czubek, Katarzyna Dysarz, Andrzej Kopacki, Andrzej Kopeć, Elżbieta Kozakiewicz, Małgorzata Lipczyńska, Halina Mińczuk, Michał Nowak, Adam Oczoś, Ewa Odulińska, Tomasz Scheller, Ewa Stogniew i Ireneusz Wiśniewski. Po chwili pod głosowanie trafiła uchwała o udzielenie absolutorium, która została przyjęta stosunkiem głosów 14 do 8.

Zdaniem przewodniczącego klubu radnych Sabiny Nowosielskiej-Koalicji Obywatelskiej komisja rewizyjna wykonała dużą pracę przy ocenie realizacji inwestycji w Azotach i Kłodnicy, ale wątpliwości, które udało się wykazać, nie mogą rzutować na całościową ocenę wykonania budżetu. – Ustawa określa, w jakim zakresie udziela się absolutorium lub nie. Nikt nie kwestionuje pracy, którą wykonała komisja rewizyjna przy stworzeniu swojego wniosku. Wskazujemy pewne błędy, które w ocenie mojej i klubu zostały popełnione. Na jednym z posiedzeń komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przychody i wydatki gminy, niemniej przy analizowaniu dwóch dużych inwestycji doszukała się pewnych nieprawidłowości. Analizując zakres finansów nie ma podstaw do nieudzielania absolutorium. Jeśli chodzi zaś o kwestie inwestycyjne, to pani prezydent i jej zastępca przyjęli wnioski komisji, którzy przedstawili pewne wskazówki dotyczące planowanych zmian. Czas pokaże, czy wnioski zostały wyciągnięte – mówił radny Adam Oczoś z klubu Sabiny Nowosielskiej – Koalicji Obywatelskiej.

Z taką oceną głosowania nie zgadzają się radni opozycyjni.

– Wyjaśnienia urzędu nie przekonały nas. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że komisja rewizyjna jest jedyną, która posiada uprawnienia co do oceny wykonania budżetu przez prezydenta i dlatego zdecydowaliśmy się zagłosować za nieudzieleniem absolutorium pani prezydent. Głosowanie za udzieleniem absolutorium posiada również pewne wątpliwości prawne, które będą sprawdzone – komentował wynik głosowania radny Fabian Pszon z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, dodając, że w jego ocenie przewodniczący rady miasta nie rozwiał wszystkich wątpliwości dotyczących analizowanych przez komisję inwestycji: – Pan przewodniczący jako pierwszy zabrał głos i długo się wypowiadał, ale nie zawsze ten, który wypowiada się najdłużej, ma rację (…) pochyliliśmy się nad pewnymi rzeczami, przeanalizowaliśmy też opinię RIO. Jak pokazało głosowanie, nas ta argumentacja nie przekonała.

Dochody gminy w 2018 roku wyniosły nieco ponad 284 miliony złotych, z czego dochody majątkowe wyniosły niespełna 19 milionów złotych, pozostałą część (ponad 265 milionów złotych) stanowiły dochody bieżące, na które składają się wpływy z podatków, subwencji, dotacji oraz kredyty bankowe.

Wydatki gminy przekroczyły kwotę 305 milionów złotych. Kolejny rok z rzędu odnotowano znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych, na które przeznaczono ponad 66 milionów złotych. Wśród najważniejszych inwestycji finansowanych z budżetu gminy na 2018 rok znajdują się: Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności (11,36 mln zł), dokończenie rewitalizacji zabytkowego kompleksu zabytkowego w Koźlu (3,72 mln), budowa nowej drogi dojazdowej do kozielskiego portu (3,33 mln), dokończenie budowy hospicjum (2,6 mln), rozbudowa cmentarza komunalnego (3,35 mln), rozwój terenów zielonych (2,58 mln), remont Rynku z przyległymi ulicami (1,37 mln), rozbudowa monitoringu miejskiego (1,61 mln), rozbudowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych (1,47 mln), uzbrojenie Pola Południowego (1,19 mln), utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców – strefa Historii i Inspiracji (1,03 mln), środki przekazane na realizację zadań z budżetu obywatelskiego (1,63 mln). Niemal 27,6 milionów złotych kosztowały inwestycje drogowe realizowane w 2018 roku na terenie miasta.

26 KOMENTARZE

 1. po jaką cholerę jest ta cała rada (oprócz dodatkowych zarobków dla „członków z ramienia” jakiegoś komitetu). zero własnych inicjatyw, pie… przez 10 godzin, żadnej rzeczowej dyskusji – co widać na yt. rola „oceniaczy” pracy władców kk nikomu nie jest potrzebna.

 2. A w jakiej dzielnicy mieszka pan Pszon? Nie znam w ogóle tego radnego. Lepiej znam tego od strzelnicy, ale ten chyba nic nie mówi tam.

  • Ten pan zachowuje się jak by był przestraszony. Na sesjach nic nie mówi, nie zabiera głosu i nie ma nic do powiedzenia. Nie ma z niego żadnego pożytku. Szkoda mandatu, facet powinien zrezygnować i złożyć mandat. Dlaczego władze PiS-u tolerują bierność tego radnego.

 3. Stare przepisy jak za PRL-u ,instytucje kontrolujace kontrolujacych panstwo w panstwie ,bezpieczenstwo w bezpieczenstwie – I kasa za byle nasiadowke🐏🐑🐏🐑beee….

 4. A co tam słychać w temacie PODATKU KATASRALNEGO? Co to zadeklarowali się prezydenci dużych miast 4 czerwca w w Gdańsku – przy udziale prześwietnego GRZECHOTNIKA? 😉

  Na ten temat jest fajne wyjaśnienie na Youtube pt. „WYCIEKŁ TAJNY PLAN WYSIEDLENIA POLAKÓW z Mieszkań i Domów”👎👎👎

  Chociaż to i tak Pikuś, bo wspaniały i słynny BOLSZEWIK – Wołodia Cimoszewicz, jako premier JUŻ WTEDY kombinował, jak tu rypnąć Polakom taki PODATEK KATASTRALNY w wysokości 10%. 😠

  Wtedy wszyskim Polakom w ciągu kilku łat !!!!!! 😠 odebrano by WSZYSTKIE DOMY I MIESZKANIA, bo nikt by nie zdzierżyłby takich obciążeń podatkowych.
  A NAJSZYBCIEJ by odebrano DOMY i mieszkania NAJBOGATSZYM…!! – z pewnymi wyjątkami😠

  BOLSZEWIA tak piękna, że palce lizać😠😠

 5. Do@botwinka. BARDZO się CIESZĘ, za podjęcie przez Ciebie MERYTORYCZNEJ dyskusji😀😂

  Pazdrawlaju Was botwinka! Siema 😀
  Miłego weckendu ŻYCZĘ😉

 6. Kogo ty masz, gamoniu czerwony. Lizusie tej tzw. władzy? Sprzedaż Portu, hospicjum, oKKo, konkursy na dyrektorów…
  Co jeszcze mają za uszami o czym nie wiemy?

 7. Chyba trzeba będzie szukać jesienią immunitetu senatorskiego, bo coraz bardziej gorącą w doopę. Port, hospicjum, oKKo, konkursy na dyrektorów … Smród za smrodem i końca nie widać. Prawda SaBcia?

 8. A co na to wszystko radny od strzelnicy? mówią ludziska o nim, że ostatnio jest czymś albo kimś tak mocno wystraszony bo na zebraniach radnych przestał mówić głośno. Jak musi to szeptem, gestami i nadrabia miną..

 9. Port, hospicjum, oKKo, konkursy na dyrektorów, zastraszanie radnych, smród za smrodem i końca nie widać. To co? Będzie ktoś chciał do parlamentu? Immunitet?

Skomentuj