Prezydent Nowosielska pisze do senatora Peczkiska w sprawie portu. Jest list otwarty

7

Prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabina Nowosielska wystosowała list otwarty do senatora Grzegorza Peczkisa, odnosząc się do jego wypowiedzi i działań w sprawie sprzedaży kozielskiego portu. Jego treść publikujemy poniżej:

Kędzierzyn-Koźle, 27 czerwca 2018r.

Szanowny Pan

Grzegorz Peczkis

Senator RP

Szanowny Panie Senatorze,

w odniesieniu do wywiadu, którego udzielił Pan na antenie Radia Opole w dniu 04 czerwca 2018r.i poruszonego m.in. wątku sprzedaży terenów portowych zwracam się z apelem, aby wypowiedzi kierowane do Mieszkańców opierał Pan na faktach i potwierdzonych danych, nie obarczając odbiorców niepotwierdzonymi interpretacjami i nieuprawnionymi wnioskami.

Dlatego też, w liście otwartym, zwracam uwagę na kilka kwestii dotyczących transakcji sprzedaży terenów portowych. Sprzedaż została publicznie ogłoszona i rozliczona. Formalne, historyczne zestawienie przebiegu transakcji otrzymał Pan od Gminy pismem z dnia 5 października 2017r. Pozostałe zapisy umowy, tylko te które w interpretacji inwestora stanowią jego tajemnicę przedsiębiorcy i dobro handlowe, zostały objęte klauzulą poufności i nieupublicznione.

W związku z faktem, iż sprzedaż terenów portowych była jedną z największych transakcji ostatnich lat w naszym regionie, odpowiednie służby państwowe sprawdzały już formalną, prawną i podatkową poprawność procedowania i dokumentacji sprzedażowej. Nie ma zatem powodu, aby konsekwentnie doszukiwać się nieprawidłowości i osłabiać tym samym wizerunek Kędzierzyna-Koźla w otoczeniu biznesowym, samorządowym oraz sferze publicznej. Temat tej inwestycji warto poruszać w kontekście jej rozwoju, nie powinna stanowić bazy do nadinterpretacji i kierowania nieuprawnionych oraz krzywdzących zarzutów wobec podmiotów będących stronami transakcji.

Podsumowując fakty:

Miasto w latach minionych gotowe było przekazać teren portu za przysłowiowy 1 zł, po to, aby realizować nadrzędny cel, czyli rozwijać gospodarczo ten wartościowy, ale niszczejący od wielu lat teren. Nie znaleziono zainteresowanych nabywców, a gdy potencjalny inwestor pojawił się w Kędzierzynie-Koźlu i rozpoczął rozmowy z ówczesnymi władzami Miasta, pojawiła się szansa na realizację projektu. Rozpoczęte wówczas rozmowy kontynuowane były za mojej kadencji i właśnie wtedy pytałam Państwa wchodzących w skład Rady Miasta, również Pana, o opinię, a następnie wyrażenie zgody na przekazanie terenów aportem do spółki KKPP celem realizacji transakcji sprzedaży. Głosował Pan „za”.

Tu, dla przywołania danych przypomnę, że wartość wniesionych terenów w kwietniu 2016 roku, wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosiła 12 947 000 zł, za co Gmina objęła udziały w podwyższonym kapitale Spółki Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy (KKPP). Kontrolny pakiet udziałów Gminy w Spółce ma również znaczenie w kontekście sprawowania kontroli nad Spółką KKPP, którą w swojej wypowiedzi nazywa Pan pośrednikiem.

Sprzedaży terenów, w czerwcu 2017r., za kwotę 14 085 116 zł netto, dokonała spółka KKPP Sp. z o.o. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenie podatku VAT, który należny jest Państwu Polskiemu, Spółka zwróciła się właśnie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o interpretację indywidualną i po jej uzyskaniu zapłaciła stosowny VAT od działek objętych stawką 23% (2 działki pod wodami stojącymi nr 1049/23 i 1049/25 uznane zostały jako działki budowlane w rozumieniu ustawy o VAT, a zatem stawka podatku wynosiła 23%, pozostałe 4 działki były zwolnione z VAT) w wysokości 1 242 554,10 zł. Dodatkowo Spółka zobligowana była przepisami ustawy o VAT do korekty odliczonego podatku naliczonego przy aporcie w kwocie 1 647 498 zł. Przeprowadzona przez urząd skarbowy kontrola podatkowa potwierdziła prawidłowość rozliczeń.

Kontynuacją transakcji sprzedaży są realizowane działania mające na celu transfer środków finansowych pochodzących ze sprzedaży terenów portowych do budżetu Gminy. Tu nadrzędne i oczywiste jest również przeprowadzenie procedury przejrzyście i zgodnie z prawem, właściwie dla funkcjonowania Gminy jak i spółki prawa handlowego.

Decyzją wspólników KKPP, po przychylnym głosowaniu Rady Miasta, rozpoczęła się procedura dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, co docelowo skutkuje wpływem kwoty ponad 10 mln zł na konto Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Rozliczone zostały również pozostałe środki pochodzące z tej transakcji (4 mln zł), które wykorzystane zostały na podniesienie standardu infrastrukturalnego zasobów KKPP, które służą przedsiębiorcom Kędzierzyna-Koźla, czyli m.in. obiektów na Szkolnej 15 lub budynku 7304 na terenie Blachowni. Z tych środków również zmodernizowano, zaadaptowano i wyposażono Centrum Obsługi Inwestora.

W ramach pozyskanych przez Gminę dostępnych środków pomocowych, z mniejszościowym wkładem własnym Gminy, budowana jest droga dojazdowa do portu, która infrastrukturalnie wspiera inwestycję. To zadanie nie jest prywatną drogą przejazdu właścicieli Portu, ale drogą dojazdową dla całego otoczenia gospodarczego budowanego wokół tej inwestycji i wpisuje się w cele gospodarcze Gminy.

Uważam, że stojąc w miejscu i nie wykorzystując szans, jakie pojawiają się na rynku, o rozwoju, który przywołuje Pan w wypowiedzi, nie będziemy mogli rozmawiać, chyba, że w kategoriach marzeń i wizji. Budowa terminali w Kędzierzynie-Koźlu jest już faktem. I zawsze jestem otwarta, aby o niej rzeczowo rozmawiać.

Z poważaniem

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

7 KOMENTARZE

  1. Niechętnie to przyznaję, ale panu Peczkisowi należą się w tym momencie brawa. Zupełnie bez przekąsu i ironii. Tyle czasu czekaliśmy (OK, ja czekałem :P) na jakiś kompletny i rzeczowy przekaz opisujący całą transakcję, zamiast którego docierały do nas tylko lakoniczne, a czasem nawet sprzeczne ze sobą komunikaty. Nagle teraz, kiedy robi się ciepło przed wyborami okazuje się, że jednak można udzielić rzetelnej i kompletnej informacji suwerenowi. Metoda niezbyt elegancka, ale cel osiągnięty.

  2. Pani prezydent pisze liścik otwarty do Senatora, ale myślę, że o wszystkim co dotyczy portu to sprytnie nie napisała. Niejasności co do tej sprawy to ma nawet macierzysta PO z Kędzierzyna-Koźla. Liścik otwarty moim zdaniem jest zabiegiem czysto propagandowym i służy jedynie nadchodzącym wyborom samorządowym. Z tego co widać to kędzierzyńsko-kozielski PiS wybory prezydenckie w naszym mieście wygra, a pani prezydent zostanie rozliczona z swojej działalności przez wyborców i stosowne organy. Od pana senatora oczekuję rychłej odpowiedzi na liścik otwarty zamieszczony w mediach.

Skomentuj