Adam Leszkiewicz odwołany. Mateusz Gramza nowym prezesem Grupy Azoty ZAK. Głębokie zmiany w zarządzie

0

W dniu 6 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., na mocy podjętych uchwał, dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Prezesem Zarządu został pan Mateusz Gramza. Funkcje Wiceprezesów Zarządu objęli panowie: Adam Gąsiorowski i Sławomir Brzeziński.

Zmiany wynikają z celów, które Grupa Azoty stawia przed Zarządami Spółek. To między innymi wzmocnienie realizacji procesów integracji i bardziej efektywnej konsolidacji . To również konsekwentny rozwój oparty o działania innowacyjne oraz pozycjonowanie marki na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Ze składu Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.  odwołani zostali: Prezes Adam Leszkiewicz oraz Wiceprezesi: Mirosław Ptasiński, Dariusz Bednorz oraz Krzysztof Kamiński.

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

 

Biogramy nowo powołanego Prezesa i Wiceprezesów Zarządu:

MATEUSZ GRAMZA

wykształcenie:

10.2013 – nadal               Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
przewód doktorski na Wydziale Technologiczno-Przyrodniczym

10.1997 – 06.2003           Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
inżynier rolnictwa

10.1995 – 06.2000           Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
magister ekonomii

09.1995 – 06.1996           Universidade Federal do Paraná (Brazylia)
stypendium

doświadczenie zawodowe:

06.2013 – nadal               GRAMZA sp. z o.o.
Prezes Zarządu, współwłaściciel

06.2012 – nadal               AgreCo sp. z o.o.
Prezes Zarządu, współwłaściciel

09.2005 – nadal               BIOTEK Agriculture Polska sp. z o.o
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu

inne doświadczenie zawodowe:

03.2016 – nadal               Polska Grupa Energetyczna S.A
Członek Rady Nadzorczej

07.2009 – 10.2012           MPWiK S.A. we Wrocławiu
Członek Rady Nadzorczej

05.2007 – 06.2008           EnergiaPro Gigawat sp. z o.o.
Przewodniczący Rady Nadzorczej

06.2006 – 06.2008          POLMOZBYT Jelcz S.A.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

kursy i szkolenia:

 • kursy z zakresu nadzoru korporacyjnego i zarządzania

uprawnienia:

 • dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa nr 704/2006 złożenia egzaminu dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,
 • Biegły Sądowy przy Sadzie Okręgowym we Wrocławiu, specjalizacja: ekonomika i organizacja produkcji sadowniczej.

języki obce:

 • angielski,
 • portugalski

informacje dodatkowe:

 • autor licznych międzynarodowych projektów badawczych z dziedziny zastosowań
  i skuteczności działania agrochemikaliów,
 • członek ISTA International Seed Testing Association,
 • członek Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin,
 • członek IFS International Fertiliser Society.

 

SŁAWOMIR BRZEZIŃSKI

wykształcenie:

2009 – 2011                    Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

studia menadżerskie:  MBA

2000 – 2006                    Uniwersytet Opolski,

Politologia:  specjalizacja samorządowo – ustrojowa

doświadczenie zawodowe:

01.2015 – nadal               Marsh sp. z o.o.,
Dyrektor oddziału

09.2012 – 12.2014           AON Polska sp. z o.o.
Kierownik zespołu – Broker

01.2009 – 08.2012           BJ Brokers sp. z o.o.
Dyrektor Zarządzający

03.2008 – 12.2008           Xtrade SA
Dyrektor Handlowy

11.2006 – 12.2014           Europejski System Przetargów Publicznych sp. z o.o.
Prezes Zarządu

04.2006 – 04.2012           Sławomir Brzeziński – Mabo Polska
własna działalność gospodarcza

02.2003 – 11.2006           Urząd Miasta Opola
Asystent Prezydentów

kursy i uprawnienia:

 • Centrum Kreowania Liderów – poziom I i II,
 • zdany egzamin brokera ubezpieczeniowego przed KNF,
 • szkolenie z zakresu oceny pracowników,
 • Marketing internetowy i e-commerce,
 • Zarządzanie jakością,
 • Negocjacje handlowe,
 • zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem,
 • plan marketingowy w MSP. Metoda marketingu mix,
 • praktyczne zagadnienia public relations i marketingu,
 • Jak rozwijać firmę – systemy zarządzania,
 • praktyczne zarządzanie personelem,
 • windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością,
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej.

języki obce:

 • angielski

 

ADAM ROMAN GĄSIOROWSKI

wykształcenie:

04.2005 – 03.2006                    Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

studia podyplomowe: Przygotowanie i Zarządzanie projektami UE

10.1996 – 02.2006                    Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Zarządzanie i Informatyka, tytuł naukowy mgr,

MBA

10.1998 – 05.1999          Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

studia podyplomowe: Zarządzanie finansami

10.1980 – 10.1985                    Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze

kierunek Organizacja i zarządzanie przemysłem,
tytuł zawodowy inżynier organizator produkcji

doświadczenie zawodowe:

08.2013 – nadal               Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi

Dyrektor

04.2011 – 08.2013                    METES Adam Gąsiorowski

własna działalność gospodarcza; mediacje oraz doradztwo dla przedsiębiorstw

01.2010 – 03.2011           Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Legnicy S.A.

Prezes Zarządu

03.2009 – 03.2010                    Walcownia Metali Nieżelaznych WMN sp. z o.o. Gliwice

Prezes Zarządu

03.2006 – 02.2009                    KGHM Polska Miedź S.A. Oddział – Huta Miedzi „Legnica”

Dyrektor Oddziału

08.2004 – 03.2006                    Park Przemysłowy INFRAPARK Police S.A.

Prezes Zarządu

11.2003 – 07.2004                    Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Główny Specjalista odpowiedzialny za wydzielenie do parku przemysłowego zbędnego majątku

03.2003 – 02.2005                    QUORUM Grupa Doradców sp. z o.o.

Doradca

10.2002 – 01.2003                    Związek Pracodawców „Polska Miedź”

Doradca

05.1994 – 07.2002                    Zakłady Mechaniczne „Lena” sp. z o.o.

Prezes Zarządu

10.1992 – 05.1994                    KGHM Polska Miedź S.A., Biuro Zarządu

Naczelnik Zespołu Restrukturyzacji Oddziałów Usługowych

08.1974 – 09.1992                    KGHM Polska Miedź S.A. Oddział – Zakłady Mechaniczne „Legmet”

Kierownik Działu Organizacji Pracy i Normowania

kursy i szkolenia:

05.2002 – 06.2003           Szkolenie dla trenerów w zakresie dialogu społecznego
w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie i duńskiego Ministra Pracy w Kopenhadze

od 01.1990                     kilkadziesiąt szkoleń, warsztatów i misji w kraju i za granicą, m.in. w zakresie:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • negocjacji i mediacji,
 • zarządzenia produkcją,
 • finansowanie projektów,
 • marketingu i zarządzania.

umiejętności i dodatkowe atuty:

 • mediator z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie,
 • członek Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Społecznego w Polsce z siedzibą w Warszawie,
 • współtwórca kilku wdrożeń technicznych w ramach projektów finansowanych przez Komitet Badań Naukowych.

języki obce:

 • angielski,
 • rosyjski

Źródło: Grupa Azoty ZAK

Skomentuj