Prestiżowe wyróżnienie dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

0

W dobrych nastrojach Nowy Rok powitały władze powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Samorząd został sklasyfikowany na czwartym miejscu w kraju spośród wszystkich powiatów liczących od 60 do 120 tysięcy mieszkańców w prestiżowym rankingu organizowanym przez Związek Powiatów Polskich.

Przy konstrukcji rankingu jego twórcy brali pod uwagę wiele czynników, m.in: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzanie bezpieczeństwem informacji, promocję rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Ranking prowadzony był w sześciu różnych kategoriach. Osobno oceniano powiaty do 60 tysięcy mieszkańców, między 60 a 120 tysiącami mieszkańców, powyżej 120 tysięcy mieszkańców, a także miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. W gronie wszystkich wyróżnionych samorządów nasze województwo miało dwójkę reprezentantów. W tej samej kategorii, co nasz powiat, na 10. miejscu sklasyfikowany został powiat kluczborski.

Wysokie miejsce naszego samorządu w rankingu na Facebooku skomentowała starosta powiatu, Małgorzata Tudaj:

„Jesteśmy w gronie najlepszych w Polsce. To cieszy. Podziękowania kieruję do pracowników Starostwa, jednostek organizacyjnych, radnych, członków zarządu powiatu, wszystkich, z którymi powiat współpracował oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. Serdecznie dziękuję.”

To pierwsza tak wysoka ocena naszego powiatu w historii rankingu, który prowadzony jest przez cały rok na bieżąco w trybie on-line. Dodatkowo nasz samorząd uzyskał najwyższą ocenę za inwestycje przeprowadzone w ubiegłym roku.

Skomentuj