Prawnicy będą edukować seniorów z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

1

Powiat kędzierzyńsko-kozielski jest pierwszym samorządem w województwie, w którym ruszył program „Prawnik dla Seniora”. Zainaugurowano go w poniedziałek w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu. To cykl wykładów dla seniorów przygotowanych przez samorząd oraz stowarzyszenie OPPEN.

Niestety wciąż na rynku działa sporo podmiotów gospodarczych, które w znakomity sposób wykorzystują sytuację seniorów, oferując osobom starszym towary i usługi na bardzo niekorzystnych warunkach. Innym problemem dotykającym osoby starsze jest bagatelizowanie przez nie swoich problemów prawnych, co wynika często ze  strachu przed prawnikiem, urzędem czy policją. Coraz częściej zdarza się, że seniorzy w niewłaściwy sposób interpretują korespondencję otrzymywaną z urzędów i instytucji, co może skutkować problemami natury prawnej i administracyjnej.

– Dlatego tak ważna jest edukacja i rzetelna informacja. Postanowiliśmy wejść we współpracę ze stowarzyszeniem i realizować ten program, w który włączyły się jeszcze cztery inne samorządy na Opolszczyźnie – mówiła starosta Małgorzata Tudaj.

Poniedziałkowe zajęcia poprowadził adwokat dr Mariusz Hassa ze stowarzyszenia OPPEN.

– W części pierwszej omówione zostały kwestie związane z kodeksem postępowania administracyjnego, w tym sposoby załatwiania spraw w urzędach. W części drugiej wykładu wskazane zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez powiat oraz wyszczególnione zostały podmioty uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedstawiony został też wykaz wymaganych dokumentów oraz zakres świadczonych usług – relacjonuje dr Mariusz Hassa.

Seniorzy to również grupa, która w sposób szczególny potrzebuje edukacji prawnej, ponieważ w odróżnieniu od młodego pokolenia, nie miała ona zajęć z zakresu prawa w szkołach, a także często nie potrafi korzystać z pomocy Internetu, a tym samym nie ma nawet możliwości zapoznania się z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Podczas dzisiejszego spotkania starosta powiatu zwróciła uwagę na istotny aspekt programu, jakim jest tworzenie ewidencji problemów, z którymi mieszkańcy zgłaszają się do punktów świadczących pomoc prawną. Zebrane dane są świetnym materiałem dla ustawodawcy do wprowadzenia zmian w przepisach.

– Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem rządowym realizowane przez starostę. W ramach działalności będziemy prowadzili dokładną sprawozdawczość, którą prześlemy do ministerstwa. Dzięki analizie danych nadesłanych z samorządów, ministerstwo będzie mogło przekonać się, jakie problemy prawne najczęściej dotykają obywateli – dodaje Małgorzata Tudaj.

W ramach akcji powiat chce również promować działalność Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, które działają w naszym powiecie. Samorząd ma bowiem pełną świadomość, że sama edukacja prawna społeczeństwa nie wystarczy, konieczna jest bowiem zawsze indywidualnie wyciągnięta pomocna dłoń, pochylenie się nad konkretnym problem prawnym i pomoc w jego rozwiązaniu.

1 KOMENTARZ

Skomentuj