Powstanie kładka rowerowa nad Kanałem Gliwickim w Blachowni

22
Kładka dla rowerzystów nad kanałem Gliwickim w pasie drogi powiatowej pomiędzy Kuźniczką i Cisową.

To bardzo dobra informacja nie tylko dla miłośników jednośladów. W pobliżu żelaznego mostu  nad Kanałem Gliwickim w Blachowni ma powstać kładka rowerowa.

12 czerwca Urząd Miasta ogłosił postępowanie przetargowe w sprawie wyboru firmy, która zaprojektuje 55 metrową kładkę nad Kanałem Gliwickim w rejonie ulicy Energetyków. To jednak nie wszystko, w ramach zadania ma zostać opracowane dalsze wykonanie ścieżki rowerowej na Blachowni oraz jej oświetlenie. Projekt zakłada również doświetlenie przejść dla pieszych a wzdłuż całej trasy pieszo-rowerowej ma pojawić się pas zieleni. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do  15 lipca.

 

22 KOMENTARZE

 1. Czas najwyższy. Dostaję gęsiej skórki jak mijam samochodem odważniaków jadących na rowerze tym wąskim chodnikiem (dla Pieszych(!), więc rowerzysta powinien zsiąść i przeprowadzić go), zwłaszcza jak na przeciw idzie pieszy. Czas najwyższy!

 2. Decyduje GDDIKA jako zarządca drogi, Miasto może sobie planować. Lepiej to zrobić jak obwodnicą wybudują wtedy ta droga nie będzie już krajową tylko pewnie powiatową, wtedy można sobie planować.

 3. I to jest najlepsza wieść jaką słyszę od lat obiecywań ….nie wspomnę o łączniku od Blachowni do Elektrowni ale i tak dobrze że coś robią

  • A co z kładką nad kładką i nad tymi kładkami, jeszcze jedną kładką?
   Chcieli byście „miliondwieście” kłądek na raz. Tak jakby koszt jednej kładki, był równoznaczny cenie jednej dużej bułki od Cichonia, czy innego Hellmana.

 4. Trzy wady połączeń w Kędzierzynie Kozlu
  1.Brak drogi dla rowerzystów między piastami a blachownią
  2.Brak drogi dla rowerzystów pod mostem koło stacji PKP.
  3.Brak połączenia drogowego między Azotami a Blachownią aby odciążyć Piasty od ciężkiego transportu.
  Budowa połączenia obwodnicy z A4 nie rozwiąże problemu.

  • Z Blachowni na Piasty i do Lenartowic jest droga-ścieżka rowerowa! Od skrzyżowania ul. Tuwima i Zwycięstwa, wzdłuż ul. Zwycięstwa i od garaży, obok wału nad Kanałem Gliwicki wyasfaltowana ścieżka do skrzyżowania z Lenartowicami. Na wjeździe z ul. Zwycięstwa jest znak informacyjny i słupki „antysamochodowe”! A że dalej jest już tylko most nad Kanałem Gliwickim dla wszystkich? Cóż, zmieni się to po wybudowaniu przy nim kładki rowerowej. Zostanie ewentualnie do wytyczenia ścieżka od jej skrzyżowania z ul. Nowowiejską do kładki…

 5. Wszystko jest w SIWZ:

  1. Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na świadczenie usług dla potrzeb budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Kędzierzynie-Koźlu, a obejmujących w szczególności:
  1) wykonanie opracowań przedprojektowych:
  a) dokumentacji geotechnicznej,
  b) opracowań geodezyjnych;
  2) opracowanie wariantowej koncepcji programowej ścieżki pieszo-rowerowej i jej pozytywne uzgodnienie;
  3) materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  4) opracowanie dokumentacji projektowej złożonej z:
  a) projektu budowlanego wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zbiorem wszystkich wymaganych przepisami prawa warunków, uzgodnień, opinii czy decyzji (zwanym dalej „dokumentami formalno-prawnymi”),
  b) dokumentacji dla zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki (w razie konieczności),
  c) operatu wodno-prawnego,
  d) projektu wykonawczego dla poszczególnych branż,
  e) przedmiaru robót dla poszczególnych branż;
  5) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż;
  6) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z zestawieniem kosztów inwestycji;
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
  1) ścieżki pieszo-rowerowej (początek ul. Tuwima i dalej w kierunku ul. Szkolnej – wzdłuż ogródków działkowych – fragment ul. Szkolnej do skrzyżowania z ul. Pod Dębami – po istniejącym śladzie drogi na działce nr 588/327 – wzdłuż Kanału Gliwickiego do działki nr 581 – przeprawa przez Kanał Gliwicki na działce nr 602/481 – dalej włączenie do ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Energetyków) – trasa długości min. 2 540 mb (dopuszcza się odchyłki w długości trasy w zależności od możliwości i konfiguracji terenu oraz powiązania z istniejącym układem komunikacyjnym;
  2) mostu (kładki) nad Kanałem Gliwickim długości 55 mb (dopuszcza się odchyłki w długości kładki w zależności od możliwości i konfiguracji terenu);
  3) oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na całej długości łącznie z mostem;
  4) doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych przez drogi (oprócz doświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu przez ul. Tuwima);
  5) odwodnienia ścieżki pieszo-rowerowej z zastosowaniem systemu retencji wody;
  6) zieleni wzdłuż trasy ścieżki pieszo-rowerowej.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa m.in. cz. III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, cz.
  II SIWZ Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego stanowiące integralną część SIWZ.
  4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
  Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu określonego w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, polegającego na tym, że osoby zaangażowane w realizację zamówienia były zatrudnione na umowie o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm).

  • Bardzo dobrze, że >L< wyjaśnił o co chodzi. Czytając komentarze, zauważyłem, że większość piszących nie zrozumiała prostego tekstu, w którym jest takie zdanie: "…12 czerwca Urząd Miasta ogłosił postępowanie przetargowe w sprawie wyboru firmy, która zaprojektuje 55 metrową kładkę."
   A więc ogłoszono przetarg na zaprojektowanie kładki a nie na jej wykonanie

Skomentuj