Ponad 43-kilometrowy gazociąg Tworóg – Kędzierzyn z pozwoleniem na użytkowanie

10

Gazociąg Tworóg – Kędzierzyn wchodzący w skład Korytarza Północ-Południe otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Decyzje zostały wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach.

8 maja 2020 r. GAZ-SYSTEM uzyskał komplet pozwoleń na użytkowanie gazociągu Tworóg – Kędzierzyn. Trasa gazociągu o długości 43,4 km, średnicy 1000 mm i ciśnieniu 8,4 MPa przebiega przez teren województw śląskiego i opolskiego. Inwestycja ma na celu modernizację i rozbudowę systemu przesyłowego w południowo–zachodniej Polsce.

– Sukcesywnie i terminowo oddajemy do użytkowania kolejne gazociągi Korytarza Północ-Południe. Zakończenie tej inwestycji, w tym węzła rozdzielczego w Tworogu, zwiększy przepustowość systemu przesyłowego w regionie, co wpłynie pozytywnie na dostępność gazu dla odbiorców – powiedział Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Na trasie gazociągu zostały wybudowane trzy zespoły zaporowo-upustowe: w Kędzierzynie-Koźlu, w Poniszowicach w gminie Rudziniec oraz w Gajowicach na terenie gminy Wielowieś. Wzdłuż całej trasy ułożono także linię światłowodową. W trakcie budowy zastosowano nowoczesne metody bezwykopowe do pokonania 35 przeszkód terenowych. Zrealizowano:  2 horyzontalne przewierty sterowane (HDD) pod Kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą o długości 750 m oraz pod Kanałem Kędzierzyńskim o długości 760 m, 8 mikrotunelingów, w tym pod autostradą A4 oraz liniami kolejowymi, 25 przewiertów poziomych pod drogami oraz ciekami wodnymi.

W ramach tej inwestycji powstał duży węzeł gazowy w Tworogu wraz ze stacją systemową o przepustowości 200 tys. m3/h. Gazociąg Tworóg – Kędzierzyn został połączony z niedawno oddanym gazociągiem Zdzieszowice – Kędzierzyn od strony zachodniej, a od wschodu będzie połączony z budowanym gazociągiem Tworóg – Tworzeń. Nowy gazociąg połączono także z istniejącą siecią gazociągów w tym rejonie.

Główną korzyścią rozbudowy sieci gazowej jest możliwość większego wykorzystania paliwa gazowego w regionie. Dodatkowo corocznie GAZ-SYSTEM będzie odprowadzał podatek od nieruchomości w wysokości do 2 proc. wartości wybudowanej infrastruktury przesyłowej, zlokalizowanej na terenie danej gminy, który zostanie wykorzystany na potrzeby społeczności lokalnej. Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.). Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w wysokości ponad 140 mln złotych.

10 KOMENTARZE

  • „Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. ”
   ze strony Gaz Systemu.

  • Artykuły czytaj zawsze do końca, to nie będziesz zadawał głupich pytań!
   „Dodatkowo corocznie GAZ-SYSTEM będzie odprowadzał podatek od nieruchomości w wysokości do 2 proc. wartości wybudowanej infrastruktury przesyłowej, zlokalizowanej na terenie danej gminy, który zostanie wykorzystany na potrzeby społeczności lokalnej.”

 1. Do”paczpan”nie doczytalem całego artykułu bo w tym czasie solidaryzowałem się z redaktorami(dzwoniłem) do „Trójki”

 2. Do „paczpan”tak zgadzam się,czegoś „niedoczytanie”może mieć nieprzewidywalne skutki w naszym życiu rodzinnym jak i zawodowym.😢

Skomentuj