Policyjna akcja przy przejazdach kolejowych. Kontrolują bezpieczeństwo uczestników ruchu

2

Policjanci kędzierzyńskiej drogówki w poniedziałek, 5 marca uczestniczą w wojewódzkich działaniach pn. „Bezpieczny przejazd kolejowy”. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w rejonach strzeżonych i niestrzeżonych przejazdów kolejowych, a także zwrócenie uwagi kierowców na przestrzeganie umieszczonych tam znaków zarówno pionowych, jak i poziomych.

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu, przeprowadzane są wzmożone działania pod kryptonimem „Bezpieczny przejazd kolejowy”, których celem jest ukierunkowanie na bezpieczeństwo na strzeżonych i niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Ponadto w trakcie prowadzonej akcji prowadzone są wzmożone kontrole stanu trzeźwości kierujących oraz obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa i fotelików ochronnych.

W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze kontrolują też pojazdy i kierowców pod kątem posiadania i kierowania pod wpływem środków odurzających. Akcja prowadzona jest przez wydział ruchu drogowego KPP w Kędzierzynie-Koźlu oraz Straż Ochrony Kolei w Kędzierzynie-Koźlu.

Policjanci przypominają:

 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
  2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.
 2. Kierującemu pojazdem zabrania się:
  1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  4) omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.
 3. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.
  5. Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.
  6. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.

Apelujemy! – zachowajmy szczególną ostrożność przejeżdżając przez przejazdy kolejowe szczególnie te niestrzeżone.

Źródło: KPP w Kędzierzynie-Koźlu

2 KOMENTARZE

 1. Panie Piotrze to działania dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli . Nasze dzielne służby przerabiają to codziennie , by żyło się nam lepiej.

Skomentuj