Policjanci zwrócą uwagę na wykroczenia popełniane przez cyklistów. Akcja „Bezpieczny rowerzysta”

2

W piątek policjanci z kędzierzyńsko-kozielskiej drogówki od samego rana prowadzą działania pn. „Bezpieczny rowerzysta”. Celem akcji jest ograniczenie ilości zdarzeń drogowych, których uczestnikami są rowerzyści.

W trakcie działań funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez rowerzystów, ich stan trzeźwości oraz wymagane wyposażenie jednośladu. Mundurowi wyciągają konsekwencje prawne od innych uczestników ruchu drogowego powodujących zagrożenia dla cyklistów.

Przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych, niekorzystanie z dróg dla rowerów, nagłe zjeżdżanie z chodnika na jezdnię, brak sygnalizowania swoich zamiarów, brak wymaganego przepisami oświetlenia oraz używanie w czasie jazdy telefonów komórkowych – to najczęstsze wykroczenia popełniane przez rowerzystów, które przyczyniają się do wypadków z ich udziałem.

Natomiast nieudzielanie pierwszeństwa, wyprzedzanie na przejazdach rowerowych, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, niezachowanie wymaganej odległości od rowerzysty podczas wyprzedzania, wymijania lub omijania – to najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem cyklistów spowodowanych przez kierujących.

Pamiętajmy że obowiązujące przepisy ruchu drogowego dokładnie regulują prawa i wskazują jakie obowiązki mają użytkownicy dróg.

Rowerzysta jest obowiązany:

• korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić,
• zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, gdy porusza się po drodze dla rowerów i pieszych.

Jeśli nie ma drogi przeznaczonej specjalnie dla rowerzystów lub nie można z niej korzystać np. z powodu robót drogowych, wtedy kierujący rowerem powinien poruszać się poboczem, a jeżeli nie nadaje się ono do jazdy – jezdnią (możliwie blisko prawej krawędzi).
Przepisy zabraniają ruchu rowerów po drogach ekspresowych i autostradach.

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Z dzieckiem na rowerze

Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:

• opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem,

• szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

• warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła).

• Dzieci poniżej 10-tego roku życia mogą poruszać się na rowerze jedynie pod opieką osoby dorosłej.

• Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Dozwolone jest przewożenie dziecka w przyczepie rowerowej.

• Przewozić dziecko na rowerze lub w przyczepie rowerowej może tylko osoba, która ukończyła 17 lat.
Rowerzysta a przejście dla pieszych
Zbliżając się do przejścia dla pieszych rowerzysta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta ma zakaz:

• wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,

• omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

• jazdy po przejściu dla pieszych.

Rowerzysta obowiązany jest przestrzegać następujących zakazów:

• jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego),

• czepiania się pojazdów,

• jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,

• kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

• korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Bezpieczeństwo rowerzystów zależy również od innych uczestników ruchu. Przede wszystkim kierowców samochodów, którzy powinni respektować pierwszeństwo przejazdu rowerzystów w miejscach wskazanych przepisami, i tak:

• zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów kierujący jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe,

• jeżeli skręca w drogę poprzeczną, również jest obowiązany zachować szczególną
ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić,

• przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, kierujący jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi,

• kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.
Ponadto podczas wyprzedzania roweru, kierujący jest obowiązany zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m.

Rowerzysto zadbaj o własne bezpieczeństwo!

Przepisy dotyczące ruchu rowerów nie nakładają obowiązku korzystania z kasków ochronnych i elementów odblaskowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że kask chroni głowę – część ciała najbardziej narażoną na urazy. Z kolei kamizelka odblaskowa, szelki odblaskowe, opaski, ułatwiają dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu

2 KOMENTARZE

  1. Rowerzyści korzystający z dróg publicznych mają obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego jak pozostali uczestnicy. Kierowcy mają posiadać prawo jazdy które jest uprawnieniem stwierdzającym o znajomości [przepisów ruchu drogowego. Więc czemu rowerzyści lub poruszający się hulajnogą oraz motorowerem nie mają z obowiązku posiadania karty rowerowej lub motorowerowej ? I dlatego jest chaos bo większość cyklistów ma gdzieś przepisy ruchu drogowego a nawet go nie znają.

Skomentuj