Początek końca gimnazjów w Kędzierzynie-Koźlu. Rada miasta przyjęła uchwałę wprowadzającą reformę oświaty

0
Publiczne Gimnazjum nr 4. Przyszła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6?

Z edukacyjnej mapy Polski znikną gimnazja, co jest efektem rządowej reformy oświaty. W czwartek rada miasta Kędzierzyna-Koźla przyjęła uchwałę dostosowującą sieć szkół do nowej rzeczywistości.

Uchwała została przyjęta po krótkiej dyskusji bez głosów przeciwnych. Teraz zastanie przesłana do zaopiniowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

Urząd ma plan sieci szkół, który określa także obwody. To właśnie ten dokument musiał zostać stworzony na nowo w związku z realizowaną likwidacją gimnazjów. W Kędzierzynie-Koźlu samodzielnie funkcjonują obecnie trzy tego rodzaju szkoły. Pozostałe są częścią zespołów tworzonych wraz z podstawówkami. W drugim z przypadków cały proces przebiegnie płynnie – zamiast do pierwszej klasy gimnazjum uczniowie pójdą do siódmej, a później ósmej klasy, którą kończyć będzie się podstawowa edukacja. Trudniej jest tam, gdzie gimnazja działają w osobnych budynkach.

Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ulicy Piramowicza w Koźlu będzie połączone z Publiczną Szkołą Podstawową nr 12. Docelowo budynek ma nadal służyć celom szkolnym. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku PG nr 3 przy ulicy Piotra Skargi na Pogorzelcu. Będzie połączone z PSP nr 11, a dla budynku po opuszczeniu go przez ostatnich gimnazjalistów trzeba będzie znaleźć nowe przeznaczenie. Jednak największe kontrowersje towarzyszą włączeniu PG nr 4 przy ulicy 1 Maja w Śródmieściu do PSP nr 6 przy ulicy Stalmacha.

Czytaj więcej: Z dwóch szkół zostanie jedna. Rodzice spierają się, który budynek będzie lepszy. Decyzja należy do miasta

Sytuacja nie jest typowa – choć likwidowane jest gimnazjum, to podstawówka może przestać istnieć w dotychczasowym miejscu. Po dwóch latach władze miasta rozważają przeniesienie jej do budynku gimnazjum. Przeciw temu opowiada się jednak część rodziców dzieci z PSP nr 6. Za to pomysłowi przyklaskują niektórzy rodzice z PG 4.

Jak zapewnił Wojciech Jagiełło, wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla odpowiedzialny za sprawy edukacyjne, przyjęta dziś uchwała w żaden sposób nie określa, w której lokalizacji ostatecznie znajdzie się PSP nr 6, a jest wyłącznie odpowiedzią na wprowadzenie nowego ustroju szkolnego.

Prezydent Sabina Nowosielska zapowiedziała, że żadne rozstrzygnięcia nie zapadną bez wyważenia wszystkich argumentów za i przeciw. W urzędzie miasta powstają zespoły do spraw analizy i rekomendacji, które mają wypracować racjonalne rozwiązania. Pierwszy zakończy pracę w lutym, drugi – w marcu. W ich skład wejdą także przedstawiciele rad rodziców obu szkół. Dzisiaj swoich wyznaczyli radni – Katarzynę Dysarz, Ewę Czubek i Tomasza Schellera. Kandydowała również radna Sylwia Artuna, jednak nie została wybrana.

Decyzji o przyszłości PSP nr 6 należy spodziewać się w okolicach kwietnia.

Skomentuj