Pozbądź się szkodliwego azbestu. Można uzyskać dofinansowanie. Urząd miasta przyjmuje wnioski

0

Chcesz się pozbyć azbestu? Pierwszy krok należy do Ciebie. Złóż wniosek do 28 lutego.

Kozielski magistrat, wzorem poprzednich lat, w marcu zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o dofinansowanie usuwania azbestu. Od 2013 roku wszystkie takie wnioski były rozpatrywane pozytywnie, a z dotacji skorzystało 54 właścicieli lub zarządców budynków z terenu miasta.

W przypadku zakwalifikowania wniosku można uzyskać dofinansowanie nawet do 85 % kosztów demontażu lub usunięcia wcześniej zdemontowanych płyt azbestowych z dachu/ściany, transportu i unieszkodliwienia. Pozostałe 15% kosztów poniesie właściciel (zarządca) nieruchomości, z której zostanie zabrany azbest.
Ostateczna kwota dotacji jest ustalana na podstawie rozstrzygnięcia przetargu lub konkursu ofert organizowanego przez gminę

Wniosek o udzielenie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle (pokój 427) do 28 lutego. Wszystkie druki można znaleźć na stronie biuletynu informacji publicznej: http://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/143/1894/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-dofinansowania-do-usuniecia-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gminy-kedzierzyn-kozle-w-2017r .

Szczegółowe informacje oraz ewentualną pomoc przy wypełnianiu druków można uzyskać bezpośrednio w urzędzie miasta w wydziale ochrony środowiska i rolnictwa (pokój 427, tel. 77 40 50 387).

Źródło: urząd miasta

Skomentuj