Po majówce ruszają matury. Do egzaminu podejdzie 752 absolwentów naszych szkół średnich

3
Ubiegłoroczny egzamin w ZS nr 3 w Sławięcicach.

Maturzyści muszą przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Przedmiotami obowiązkowymi są: język polski, matematyka i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski).

– Tylko w tym roku nie muszą oni przystępować do egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Absolwent może (jeśli złożył deklarację) przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych wybranych spośród wymienionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, na poziomie rozszerzonym. Najczęściej wybieranymi przedmiotami na poziomie rozszerzonym są: język angielski, biologia, matematyka, geografia. Przy przedmiotach na poziomie rozszerzonym nie obowiązują progi punktowe – mówi Aurelia Stępień, kierownik wydziału oświaty starostwa powiatowego.

Tegoroczna matura trwać będzie do 20 maja. Termin dodatkowy dla absolwentów, którzy ze względów chorobowych nie mogli przystąpić do matury w pierwszym terminie wyznaczony będzie w dniach od 1 do 16 czerwca. Matura poprawkowa 24 sierpnia.

608 tegorocznych absolwentów (abiturientów) przystąpi do egzaminu zewnętrznego – matury:

Licea ogólnokształcące – 272 osoby

Technika – 336 osób

Tegoroczny egzamin maturalny cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród absolwentów poprzednich lat szkolnych. Chęć przystąpienia wykazały 53 osoby z grona byłych uczniów liceów ogólnokształcących i 94 osoby wśród byłych uczniów techników. Uczniowie ci chcą podwyższyć wynik egzaminu z lat poprzednich.

Zasady bezpieczeństwa

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Pomiędzy ławkami będą co najmniej półtorametrowe odstępy. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. Szkoła zapewnia laptopy (dla osób posiadających dostosowanie), kalkulatory i tablice wzorów matematycznych, chemicznych i fizycznych dla każdego zdającego (zdezynfekowane). Każdy uczeń powinien na egzamin maturalny 2021 przynieść własną butelkę wody.

Uczniowie, którzy przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, w czasie przerwy mogą opuścić szkołę. Maturzyści będą mieli także możliwość pozostania na terenie szkoły, jeżeli zapewniona zostanie do tego odpowiednia przestrzeń.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

3 KOMENTARZE

  1. Uczyli się albo i nie sznyclu. Wszystko wyjdzie w przyszłości na jaw. Ile rzeczywiście przykładali się do nauki uczniowie a ile dawali z siebie nauczyciele. Bo jak zawiodło jedno albo drugie a nawet oba to niedouczone głupki dostaną świadectwo którego nie powinni dostać. Podobnie jest z maturą.

  2. 20% absolwentów szkoły średniej powinni wiedzieć, co chcą robić w życiu. Jedna sprawa to, że nie wiemy, jak się nazywają Ci/Te 20% uczniów (140 osób), a druga sprawa, że mają tak wyprane mózgi, że nie mają pojęcia co robić, żeby przeżyć i zarobić. Szkoły to zakłady uczenia dzieciaków, tylko czego?
    Pamięciowego dopowiadania na wcześniej zadane pytania. Dramat …

Skomentuj