Po 80 latach eksploatacji czas na modernizację. Rusza remont śluz Nowa Wieś i Sławięcice

4

Podpisaniem umowy między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach a wykonawcą 18 października 2017 r. rozpoczęła się modernizacja śluz Kanału Gliwickiego położonych po opolskiej stronie drogi wodnej. Realizację zadania w ramach projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II” zarządca Kanału Gliwickiego powierzył firmie Skanska. Wartość prac remontowych na śluzach Sławięcice i Nowa Wieś, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to blisko 60,3 mln zł.

Za sprawą szeroko zakrojonego remontu obu obiektów odzyskają one dawną świetność, zaś administrator i wodniacy uzyskają pewność co do sprawności i niezawodności śluz, które dotychczas przechodziły jedynie doraźne remonty i bieżącą konserwację. Stan śluz w ciągu minionych bez mała 80 lat intensywnej eksploatacji sukcesywnie się pogarszał. Decyzja o przeprowadzeniu prac modernizacyjnych była koniecznością, by utrzymać drogę wodną w należytej sprawności.

Śluzy Sławięcice i Nowa Wieś są dwukomorowymi obiektami bliźniaczymi o 71,4m długości, 12m szerokości i spadzie 6,25m (6,20m spad na śluzie Sławięcice).

W ramach prac modernizacyjnych wykonawca przebuduje i wyremontuje odcinki awanportów, komór śluz oraz zajmie się rekonstrukcją betonów głów dolnych i górnych wraz z dnem śluz. Wykona również remont części podziemnej i nadziemnej budynku sterowni oraz maszynowni zlokalizowanych na głowach śluzy. Uruchomione zostaną kanały obiegowe, zaś w awanportach dolnych powstaną pomosty umożliwiające załogom zejście na ląd.

Prace na obiektach obejmą remont zarówno północnej, jak i południowej komory śluz. W ramach tych frontów robót przewidziano nowe wrota śluz.

Roboty obejmą ponadto remont elementów konstrukcji zapewniającej śluzowanie wraz z istniejącymi mechanizmami napędowymi. Obiekty zostaną wyposażone w nowoczesną instalację elektryczną (dotychczasowa nie spełnia wymogów BHP), teletechniczną i elektroniczną. Śluzy zyskają nowy system monitoringu i elektronicznego sterowania.

Oprócz prac bezpośrednio na śluzie wykonawca przygotuje również sieć dróg i nawierzchni wokół obiektów oraz poprowadzi nowe przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe. Wzmocnieniu ulegnie grunt, uporządkowany będzie teren wzdłuż budowli.

Priorytetem dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach jest fakt, by prace modernizacyjne nie uniemożliwiały żeglugi po Kanale Gliwickim przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dla użytkowników drogi wodnej, pracowników i realizujących kontrakt. Z Kanału korzystają armatorzy barek i organizatorzy żeglugi pasażerskiej. Stąd częstym widokiem są statki pływające między Gliwicami i Kędzierzynem Koźlem. Dlatego RZGW w Gliwicach położył duży nacisk, by tak logistycznie zaplanować harmonogram robót, żeby żegluga mogła się odbywać jedną komorą każdej z remontowanych śluz. Modernizowane obiekty są wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego, a zakres prowadzonych prac uzgodniono z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Modernizacja obu śluz zakończy się na początku 2021 r.

Projekt „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

4 KOMENTARZE

 1. Nie można tego nazwać 80 letnią eksploatacją.
  W początkowym okresie po wybudowaniu, tak.
  Potem, gdy zmienił się gospodarz, to było już tylko świadome niszczenie infrastruktury, którą się ostała.

  • Wyjaśnij nam o jakie symbole Ci chodz.
   Bo jeśli masz na myśli symbole które obowiązywały w czasie budowy tych obiektów, to raczej nie.
   I slusznie.

Skomentuj