Lokalny miesięcznik Dobra Gazeta ogłosił wyniki swojego plebiscytu na najlepszą szkołę powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Podczas uroczystej gali w czwartek przyznano statuetki i dyplomy przedstawicielom placówek, które zdobyły najwięcej głosów.

Czytelnicy mogli oddawać głosy poprzez wysłanie SMS lub na kuponach wyciętych z gazety. W sumie wpłynęło ich ponad dwa tysiące.

– Ten plebiscyt zorganizowaliśmy po raz pierwszy z potrzeby docenienia tego, co w szkołach jest bardzo trudno uchwytne. A więc pewnego rodzaju ducha i atmosfery. To nie był ranking oparty na wynikach osiąganych przez szkoły – mówił Jakub Dźwilewski, redaktor naczelny Dobrej Gazety.

W kategorii szkół podstawowych w gminach wiejskich trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni, drugie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Planetorza w Cisku, a pierwsze Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reńskiej Wsi. Dyrektor Jadwiga Matuszewska statuetkę odebrała z rąk wicewójta Jana Domka.

Wśród szkół podstawowych w mieście trzecie miejsce przypadło Publicznej Szkole Podstawowej nr 5, drugie Publicznej Szkole Podstawowej nr 9, na miejscu pierwszym uplasowała się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11. W imieniu placówki statuetkę odebrała prezydent Sabina Nowosielska.

Jeśli chodzi o szkoły średnie, trzeci był Zespół Szkół nr 3, drugi Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, pierwsze miejsce przypadło natomiast II Liceum Ogólnokształcącemu. Statuetkę dyrektor Katarzynie Arciszewskiej-Stępień wręczył wicestarosta Józef Gisman.

Honorowy patronat nad plebiscytem objęła prezydent Sabina Nowosielska.

– Myślę, że uczniowie i rodzice, którzy głosowali na szkoły, robili to dlatego, że po prostu dobrze się w nich czują, a to wypadkowa wielu różnych czynników, które zawdzięczamy nauczycielom i dyrekcji. Za tę pracę pragniemy podziękować – powiedziała Sabina Nowosielska.

 

 

 

Skomentuj