Piątkowi uczniowie mogą starać się o stypendia marszałkowskie. Nabór wniosków we wrześniu

0

Od 13 do 24 września będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium samorządu województwa opolskiego. Wsparcie trafi do najzdolniejszych uczniów, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Program „Wspieramy najlepszych IV”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (klas 7 i 8) i ponadpodstawowych, szczególnie uzdolnionych m. in. w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i językowych. Szanse na stypendium ma młodzież, która w poprzednim roku szkolnym uzyskała średnią ze wszystkich ocen nie niższą niż 4,90 i pochodzi z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – przeciętny miesięczny dochód uzyskany w  2020 r. na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 910,00 zł netto).

Regulamin programu, wzory wniosków, harmonogram oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.opolskie.pl/region/nauka-i-edukacja/wspieramy-najlepszych-iv/.

Skomentuj

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj