Petrochemia Blachownia hermetyzuje rozładunek benzolu. Jak przełoży się to na pomiary?

2
Instalacja benzenu w Petrochemii Blachownia.

Petrochemia Blachowania realizuje inwestycję hermetyzacji procesu rozładunku benzolu będącego surowcem do produkcji benzenu.

Zakład w Blachowni to jedna z kilku firm w rejonie Kędzierzyna-Koźla posiadających pozwolenie na emisję benzenu. Spółka jest jego producentem.

Gwałtowne stężenia benzenu odnotowywane przez stację pomiarową na osiedlu Piastów od lat spędzają sen z powiek mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla. Co prawda norma średnioroczna ustalona na poziomie 5 mikrogramów na metr sześcienny powietrza dla tego związku nie została przekroczona, to jednak tak zwane piki są bardzo niepokojące. Niejednokrotnie aparatura wykazywała krótkotrwałe stężenia benzenu nawet na poziomie kilkuset mikrogramów. Pomimo ogromnej presji społecznej, nadal nie udało się wskazać, kto za to odpowiada i czy jest to jeden emitent, a może kilku.

O ile załadunek benzenu do cystern w Petrochemii Blachownia jest hermetyczny, tego samego nie można powiedzieć o wcześniejszym procesie – rozładunku benzolu. To jednak w nieodległej przyszłości ma ulec zmianie.

– Od dobrych 20 lat intensywnie działamy w kierunku zmniejszenia emisji. W 2000 roku mieliśmy pozwolenie na emisję w granicach 13 ton rocznie. Obecnie jest to około 200 kilogramów. Natomiast nie ma procesów o stuprocentowej sprawności – wyjaśnia prezes Petrochemii Blachownia Jerzy Wiertelorz.

Zakład kończy właśnie inwestycję przebudowy instalacji rozładunku benzolu.

Nie mieliśmy takiego poziomu hermetyzacji przy rozładunku benzolu, jaki mamy przy załadunku benzenu. Wynikało to z normy, która zmuszała nas do otwierania cystern w celu odbioru próbek. Udało nam się doprowadzić do zmiany tej normy, co nastąpiło w zeszłym roku. Inwestycja hermetyzacji jest na ukończeniu i mam nadzieję, że do końca roku przestaniemy otwierać również cysterny benzolowe – dodaje Jerzy Wiertelorz.

Rozładunek benzolu jest głównym źródłem emisji Petrochemii Blachownia. Po hermetyzacji zmniejszy się ona nawet o trzy czwarte. Pozostaje obserwować, czy przełoży się to na wskazania stacji pomiarowej.

2 KOMENTARZE

  1. No proszę, już inny w wydźwięku komentarz prezesa „Blachowni”.
    Nie są tak hermetyczni, jakby się wydawało po wypowiedzi sprzed kilku miesięcy.

Skomentuj