Otwarcie przetargu na budowę obwodnicy północnej. Wpłynęło dziesięć ofert

3
Dalsza część obwodnicy ma mieć swój początek w miejscu ostrego zakrętu przy osiedlu Piastów i poprowadzić aż do autostrady A4.

Po trwającym kilka tygodni zamieszaniu wokół przetargu na budowę obwodnicy północnej Kędzierzyna-Koźla wreszcie pojawiły się dobre informacje.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła dziś oferty od firm zainteresowanych budową obwodnicy północnej Kędzierzyna-Koźla. W ustalonym terminie zgłosiło się 10 podmiotów. Najniższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. z Zawiercia, które swoje prace wyceniło na niespełna 220 milionów złotych. Na drugim biegunie znalazła się oferta konsorcjum firm: Max Bögl Polska Sp. z o.o. ze Szczecina, Max Bög Stiftung & Co. KG z niemieckiego Segenthal oraz firmy Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla opiewająca na kwotę ponad 291 milionów złotych.

Zarządca drogi na realizację zadania zamierza przeznaczyć kwotę 240 milionów złotych. Cztery z dziesięciu złożonych ofert mieszczą się w wymaganiach finansowych GDDKiA. Wszyscy oferenci zaproponowali 36-miesięczny termin realizacji prac (do czasu wykonywania robót nie wlicza się okresów zimowych, ustalonych na termin od 15 grudnia do 15 marca).

Po otwarciu ofert komisja konkursowa dokona ich weryfikacji i wyboru najkorzystniejszej z nich. Zwycięzca przetargu zaprojektuje i wybuduje drogę o długości 14,6 kilometra. Rozpocznie się ona na wysokości ostrego zakrętu na istniejącej obwodnicy przy osiedlu Piastów i poprowadzi aż do Ujazdu. W ramach prac powstaną m.in. nowe mosty nad Kłodnicą i Kanałem Gliwickim oraz kilka wiaduktów.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje m.in. roboty w zakresie:

– części drogowej obwodnicy, skrzyżowań, parkingów, przebudowy dróg kolidujących z planowaną obwodnicą, dróg dojazdowych, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego;

– sieci melioracyjnej i drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, urządzeń wodnych;

– oświetlenia drogowego, sieci energetycznej, teleinformatycznej, gazowej, kanalizacji deszczowej, systemu zarzadzania ruchem wraz ze stanowiskami do ważenia pojazdów;

– ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni, budowy ekranów akustycznych, wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyznaczania i wznowienia granic pasów drogowych.

 

3 KOMENTARZE

  1. Nie rozumiem kto zatwierdził ten projekt myślałem że obwodnica połączy się z rondem u wlotu do Zalesia
    długość o połowę mniejsza co za tym idzie także koszty ale Polska to bogaty kraj

  2. Nie byłby to zły pomysł z tym, że jako odgałęzienie ów obwodnicy (tak na marginesie po wybudowaniu ronda w Zalesiu o którym mowa również myślałem, że jeden ze ślepych’ wpustów tego ronda przygotowany jest właśnie pod podpięcie’ Naszej obwodnicy) z tym, że obwodnica to nominalnie nowy wariant DK 40, a nie DW 426.

Skomentuj