Odbudowują sady w okolicach Kędzierzyna-Koźla. Powstaną w czterech miejscowościach

1

Trzy gminy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wzięły udział w projekcie „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. W jego ramach w czterech wsiach zasadzone zostaną drzewa owocowe.

Projekt “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” realizowany jest przez opolskie gminy i powiaty przy współpracy z urzędem marszałkowskim. W październiku ubiegłego roku do samorządów trafiło blisko 2500 sadzonek drzew i krzewów, które mają posłużyć do tworzenia sadów oraz nowych nasadzeń przydrożnych.

Z projektu skorzystało kilkadziesiąt samorządów, w tym trzy gminy z terenu naszego powiatu. W ramach zadrzewień przydrożnych samorządy otrzymały sadzonki takich gatunków jak czereśnia, głóg, morwa, jaśminowiec, jarząb, śliwa, bez lilak, tawuła i trzmielina. Z kolei wśród 270 sadzonek drzew owocowych urząd marszałkowski rozdysponował wśród beneficjentów projektu jabłonie grafsztynek prawdziwy, książę Albert Pruski i oliwka żółta, czereśnie Bϋttnera czerwona, Schneidera późna i vega, grusza konferencyjna, klapsa i bonkreta Williamsa; śliwa węgierka zwykła, renkloda ulena, królowa Wiktoria’,  wiśnia łutówka i gubeńska oraz pigwa gruszkowa.

W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim najwięcej sadzonek trafiło do gminy Polska Cerekiew. Wzdłuż drogi prowadzącej do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie posadzono aż 80 nowych drzewek, wśród których znajdują się czereśnie, morwy, jarzęby, głóg i tarnina. Kilkanaście nowych drzewek zasadzono też w samej Polskiej Cerekwi

Władze gminy Bierawa postanowiły odtworzyć sad, który został utworzony we wsi 30 lat temu. W tym celu prowadzone są prace porządkowe – wycinane są rośliny, które w ciągu ostatnich lat wyrosły dziko w sadzie, pielęgnowane są również starsze drzewa. Nowe nasadzenia pojawią się w najbliższym czasie.

Kilkanaście nowych sadzonek trafiło do ziemi w Nieznaszynie (gmina Cisek). Również tam nowe gatunki wyrosną obok drzew kilkadziesiąt lat temu zasadzonych niedaleko miejscowego domu kultury.

Przedstawiciele wszystkich trzech samorządów deklarują, że sady będą otwarte dla mieszkańców. Z uwagi na wiek przekazanych gminom roślin na pierwsze owocowe plony przyjdzie nam poczekać kilka lat.

 

1 KOMENTARZ

Skomentuj