Od stycznia obowiązkowa segregacja, zmiany w systemie odbioru odpadów od firm i części instytucji

13

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region” zostały dostosowane do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 stycznia 2021 r. na mieszkańców i właścicieli tzw. nieruchomości niezamieszkałych (firm, instytucji) czekają ważne zmiany.

Po pierwsze, znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca obowiązkową segregację odpadów komunalnych dla właścicieli wszystkich typów nieruchomości, zarówno zamieszkałych, jak i niezamieszkałych (firm, instytucji, ogródków działkowych).

Podstawowe frakcje to:

 • tworzywa sztuczne i metale (pojemnik lub worek żółty),
 • papier i tektura (pojemnik lub worek niebieski),
 • szkło opakowaniowe (pojemnik lub worek zielony),
 • bioodpady (pojemnik brązowy),
 • popiół (pojemnik szary),
 • odpady zmieszane „resztkowe” (pojemnik czarny).

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązkowo segregować należy także:

 • odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia i ich opakowania,
 • baterie i akumulatory,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • opony,
 • odpady powstałe w wyniku przyjmowania leków w formie zastrzyków i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (przede wszystkim igły i strzykawki).

Odpady te mieszkańcy mogą oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub analogicznym punkcie mobilnym (mPSZOK). Odpady wielkogabarytowe wywożone są także podczas cyklicznych zbiórek akcyjnych.

Największa nowość – dla przedsiębiorców

1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe zostaną wyłączone z systemu gospodarowania odpadami realizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”. Oznacza to, że właściciele/zarządcy tych nieruchomości muszą zawrzeć indywidualne umowy z firmą świadczącą usługi odbierania odpadów komunalnych, wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej. Operator wyłoniony przez Związek nie będzie już obsługiwał tych nieruchomości, a deklaracje automatycznie tracą ważność. Pojemniki na odpady zostaną zabrane z posesji do połowy stycznia 2021 r. – w najbliższym czasie harmonogram odbioru pojemników zostanie udostępniony na stronie Związku.

Zgodnie z ustawą, Zgromadzenie Związku przyjęło uchwałę w sprawie maksymalnych stawek, jakie mogą stosować firmy odbierające odpady od nieruchomości niezamieszkałych. Stawki te określono na podstawie ponoszonych dotychczas przez Związek kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

Otrzymując liczne sygnały od przedsiębiorców w sprawie problemów z podpisaniem umowy, Związek prowadzi aktualnie rozmowy z podmiotami wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej w sprawie organizacji odbioru odpadów z tych nieruchomości.

W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie podpisze umowy z firmą, Związek będzie zobligowany do odbioru odpadów z tej nieruchomości wydając właściwą decyzję na okres jednego roku.

Z usług operatora wyłonionego przez Związek będą dalej mogły korzystać gminne jednostki organizacyjne, gminne spółki, przedszkola i szkoły podstawowe, żłobki i kluby dziecięce, pod warunkiem złożenia stosownej zgody na przystąpienie do systemu.

Decyzje, jakie podjęło Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie wyłączenia nieruchomości niezamieszkałych z systemu obsługiwanego przez Związek nie były łatwe, a zostały podyktowane nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz troską o finanse mieszkańców. Pozostawienie nieruchomości niezamieszkałych w systemie wiązałoby się ze stosowaniem narzuconych ustawą, zaniżonych stawek za odbiór odpadów z pojemnika, co z kolei prowadziłoby do niemożliwych do przewidzenia skutków finansowych. W sytuacji braku zbilansowania kosztów z przychodami, część kosztów nie pokryta z opłat z nieruchomości niezamieszkałych, musiałaby być uzupełniona z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy w efekcie płaciliby wyższe opłaty, niż wynikające z kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów wytworzonych na ich nieruchomościach.

Lp. Pojemność pojemnika Stawka za pojemnik uwzględniająca koszty odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych na terenie Związku Stawka za pojemnik wg znowelizowanej ustawy, do stosowania której zobligowane są gminy lub związki w przypadku objęcia nieruchomości niezamieszkałych systemem – opierająca się o dochód rozporządzalny, a nie o faktyczne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów Różnica, którą musiałby pokryć mieszkaniec
1 120 l 38 zł 6,35 zł 31,65 zł
2 240 l 75 zł 12,70 zł 62,30 zł
3 660 l 188 zł 34,93 zł 153,07 zł
4 1100 l 315 zł 58,21 zł 256,79 zł

 

Nadmienić w tym miejscu należy, że w ubiegłym roku Związek wraz z innymi samorządami i związkami samorządów w Polsce apelował, by nie zmieniać dotychczasowych przepisów dotyczących odbiorów odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Podczas prac legislacyjnych o wolny rynek w systemie upominali się przedsiębiorcy i to ich stanowisko w tej sprawie zostało wysłuchane.

Szczegółowe informacje na temat zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi są dostępne na stronie czystyregion.pl.

Do pobrania informacje dla nieruchomości niezamieszkałych:

Materiał został opublikowany w ramach projektu „Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region” w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014.

13 KOMENTARZE

 1. lwią część opłat pożerają nikomu niepotrzebne urzędasy z CR! Ten związke to jedna wielka pirażka i powinien byc zlikwidowany!NATYCHMIAT!

  • co za różnica, czy urzędasy z CR czy urzędasy z UM? i tak sprawy administracyjne ktoś musi prowadzić, np. w Opolu całą gospodarką odpadami zajmują się chyba 3 wydziały, kilkadziesiąt osób….

 2. Ok, płacę 25% więcej od stycznia, a do tego muszę wykonywać wycieczki z odpadami, których nie mogę w ramach obecnych koszy się pozbyć. Płacę więcej i mam więcej obowiązków. Dziękujemy ustawodawcy za wprowadzenie sprawiedliwego układu.

  Oj coś mi się zdaje, że suweren częściej będzie się do lasu wybierał opróżniać bagażniki.

 3. Jak mi czysty region postawi pod domem te 6 pojemników, to z chęcią będę segregował odpady. Segregacja jest istotna, dla chociażby sprawniejszego działania wysypiska, ale skoro ja mam płacić za kontenery, bo ktoś mi każe segregować, to sory.. Taki kontener jest wynajmowany i kosztuje trochę. Ja nie zarabiam 50 000 miesięcznie i nie mam zamiaru na własną rękę opłacać tego. Od czegoś w końcu jest ten czysty region i za coś płacimy haracz.. Wywóz śmieci nie zmienił się od lat.. Dalej jeżdżą śmieciarki i dalej wyrzucamy do tych samych kontenerów? Gdzie więc idą pieniądze za śmieci? Poza tym.. Skoro czysty region sam w sobie nie wywozi tych śmieci, tylko wynajmują firmy, to po kiego ich trzymać? Darmozjady i tyle..

 4. Podnosi się tylko opłaty za wywózkę i niby utylizacje czy recycling odpadów. Czy tak rzeczywiście jest ? Czy to nie jest na podwyżki i utrzymanie rzeszy niepotrzebnych biurokratów, którzy są bezproduktywni ? Oczywiście tłumaczenie byłoby że jest to zgodne z dyrektywami U.E. . Może tak może nie ….. A może pieniądze idą na inwestycje to chciałbym się o nich dowiedzieć. Czy postawiono nową kolejną instalację, a może i zakupiono kolejne pojazdy do wywozu ? Istniejąca instalacja sortuje a część odpadów staje się surowcem wtórnym który jest sprzedawany- a więc dodatkowy zysk. Czemu nie produkuje się tzw. paliwa alternatywnego ? Czemu części zielonych się nie kompostuje ? Jak widać nic się nie zmienia oprócz ceny tylko wątpliwości i pytania się z tym rodzą. Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla ponoszą takie same koszta wywozu jak mieszkańcy np. powiatu strzeleckiego – Kolonowskie. Odległość do Zakładu przetwarzającego odpady jest przecież różna. Co z odpadami tzw. niebezpiecznymi ? Łatwo mówić zawieść do mszok, a to dla wielu mieszkańców np ze Sławięcic czy z Koźla i okolic to jednak koszt. I problem z odpadami w lasach, parkach ,rowach przydrożnych czy podwyżka nie przyczyni się na coraz to większe zanieczyszczanie tych miejsc ?

 5. Poprzez zwiększenie cen za odbiór śmieci polactwa nie zmusicie do prawidłowej segregacji. Zwłaszcza w tzw. budynkach wielorodzinnych. Zawsze znajdzie się gnojek i menda społeczna, który wbrew logice i dbałości o własny portfel (taka menda powie, a co tam, stać mnie, niech inni segregują) nie zastosuje się do zaleceń.
  Tu jest potrzebna możliwość bezwględnego karania za nie zastosowanie się do nakazu segregacji śmieci.

Skomentuj