Obchody Dnia Marynarza Śródlądowego w kozielskiej „Żegludze”. ZDJĘCIA

0

W Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu po raz pierwszy zorganizowano dziś obchody Dnia Marynarza Śródlądowego. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z ofertą placówki oraz dyskusji o kondycji żeglugi śródlądowej w Polsce i perspektywach jej rozwoju na najbliższe lata.

Obchody Dnia Żeglugi Śródlądowej w kozielskiej szkole otworzyła jej dyrektor Agnieszka Kossakowska. Wydarzenie organizowane jest po raz pierwszy, a jego data nie jest przypadkowa – zarówno święta Barbara (której wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 4 grudnia), jak i święty Mikołaj, są patronami marynarzy. Dziś Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej pod względem liczby uczniów jest największą szkołą średnią w powiecie, choć perspektywy placówki nie zawsze były obiecujące.

– To dla nas, jako organu prowadzącego, bardzo ważne święto. W historii szkoły był okres bardzo trudny, gdy zastanawialiśmy się nad jej przyszłością. Jej los, jak i poszczególnych kierunków, był niepewny, ale doszliśmy do wniosku, że prędzej czy później na Odrę wróci żegluga i dziś widzimy, że to się dzieje (…) Życzę wam, abyście w przyszłości nie musieli szukać szlaków wodnych w Europie czy na Świecie, ale byście wypływali z Koźla i tu wracali – zwrócił się do uczniów wicestarosta Józef Gisman.

Życzenia młodzieży i nauczycielom złożyła również prezydent miasta Sabina Nowosielska:– Mam nadzieję, że Odra, jak i inne szlaki żeglugowe w Polsce, wreszcie zostaną ożywione. Leży to w interesie przyszłych marynarzy, ale też nas wszystkich. Pamiętam czasy, kiedy barki regularnie pływały Kanałem Gliwickim i Odrą. Życzę wszystkim uczniom, aby mogli pływać i z tej perspektywy oglądać Polskę (…) Jestem przekonana, że w ostatnim czasie udało się wykonać milowy krok w kierunku rozwoju transportu śródlądowego w Polsce.

W uroczystościach udział wzięli też: Gabriela Tomik – pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do spraw kontaktu z samorządami, wiceprezydent Wojciech Jagiełło, Ireneusz Wiśniewski – przewodniczący rady miasta i dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu, przedstawiciele urzędu wojewódzkiego i urzędu marszałkowskiego, Akademii Morskiej w Szczecinie, dyrektorzy szkół z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz przedstawiciele firm współpracujących ze szkołą.

Wydarzenie było okazją do zachęcenia gimnazjalistów do kontynuowania nauki w ZSŻŚ. Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne uczniów, po czym zgromadzeni mogli wysłuchać prelekcji dotyczących żeglugi śródlądowej.

Skomentuj