Nowe rodziny zastępcze w naszym powiecie. Chcą dać dzieciom kochający dom

0

Stworzenie i wdrożenie narzędzia służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej było tematem spotkania, które odbyło się w kędzierzyńskim starostwie powiatowym.

Wzięli w nim udział m.in. rodzice zastępczy, sędziowie, kuratorzy rodzinni. Prezentacja odbyła się z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, WiseEuropa, Fundacji Przyjaciółka oraz Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Tę ostatnią reprezentowała prezes Marzena Gwiazda.

Dzięki skutecznej promocji rodzicielstwa zastępczego powiat pozyskał w 2017 roku ponad 30 osób, gotowych zostać rodzicami zastępczymi, wszyscy oni przeszli odpowiednie szkolenia.

– Ten rok jest rzeczywiście bardzo obiecujący, wcześniej nie mieliśmy tylu chętnych, oczywiście potrzeby są wciąż duże, dlatego zachęcamy kolejne osoby, wszyscy mogą liczyć na profesjonalne przeszkolenie i pomoc na każdym etapie przygotowania do pełnienia tej bardzo ważnej roli – podkreśla Małgorzata Tudaj, starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Z raportu przygotowanego dla powiatu wynika, że w tej materii czeka nas kolejny wzrost.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wciąż rozszerza pomoc dla rodzin, mogą one skorzystać z pomocy psychologa czy prawnika, ale co najistotniejsze, liczyć na wszechstronną pomoc podczas wychowywania podopiecznych.

PCPR pozyskał też sponsorów, dzięki czemu do rodzinnych domów dziecka przekazano siedem nowych zestawów komputerowych.

W naszym powiecie funkcjonują 4 rodzinne domy dziecka, 6 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 2 o charakterze pogotowia rodzinnego, 32 niezawodowe, 70 rodzin spokrewnionych.

Źródło: starostwo powiatowe

Skomentuj