Niewiarygodne, co ludzie wrzucają do toalety. Wodociągowcy apelują o rozsądek

6

Pracownicy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu niejednokrotnie przecierają oczy ze zdumienia, widząc, co ludzie wrzucają do toalety. Apelują o rozsądek: kanalizacja to nie śmietnik!

Problem nie jest nowy i nasila się z różnym natężeniem w poszczególnych częściach Kędzierzyna-Koźla. W ostatnim czasie szczególnie daje się we znaki w Rogach. Pracownicy MWiK kilkukrotnie musieli udrażniać zatkaną przepompownię.

– Tylko w październiku aż cztery razy prowadziliśmy prace w przepompowni przy ulicy Baczyńskiego. Za każdym razem przyczyną były zwykłe śmieci, które utkwiły w układach pompowych. To bardzo żmudne i czasochłonne prace. Aby dostać się do zatorów, nasi pracownicy muszą rozbierać pompy i inną armaturę, a następnie ponownie wszystko składać i uruchamiać. Generuje to spore koszty i finalnie przekłada się na cenę metra sześciennego ścieków. Powoduje również nieprawidłowe działania systemu kanalizacyjnego, co może doprowadzić do różnych przykrych konsekwencji łącznie w wybiciem nieczystości w naszym domu – przestrzega Barbara Ermisch-Lipniacka, prezes MWiK.

Do muszli klozetowej można wrzucać jedynie (i to w rozsądnych ilościach) zwykły papier toaletowy, który w połączeniu z wodą szybko ulega degradacji. Absolutnie nie należy spłukiwać chusteczek nawilżających. To największy problem. Choć wyglądem przypominają papier toaletowy, ich właściwości są zupełnie inne – chusteczki po prostu nie rozpuszczają się w wodzie. Zamiast tego gromadzą się w przewodach kanalizacyjnych, tworząc zwarte bryły. Podobnie jest z wacikami, podpaskami, tamponami, plastrami, niedopałkami oraz patyczkami do uszu. Te ostatnie w rurach kanalizacyjnych tworzą swego rodzaju sita, które zatrzymują elementy stałe przemieszczające się wraz z wodą. To nie wszystko – nierzadko z rur wyciągane są także zawieszki toaletowe, tekstylia, folia, gruz i resztki żywności. Zdarzyła się także cała końcówka mopa.

– Apelujemy do mieszkańców, aby nie traktowali toalety jak kosza na śmieci. Zaczęliśmy także bezpośrednio zwracać się do właścicieli nieruchomości, które znajdują się w rejonach ze szczególnym nasileniem problemu. Przecież konsekwencje wrzucania odpadów do toalety dotykają nie tylko nas, ale również naszych sąsiadów, którzy postępują prawidłowo – dodaje Barbara Ermisch-Lipniacka.

Do toalety nie należy wrzucać:

– odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien itp., nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

– materiałów budowlanych takich jak: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp.;

– części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie takich jak: rękawice gumowe, prezerwatywy, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.;

– środków higieny osobistej takich jak: waciki, podpaski, tampony, nawilżane chusteczki, wata, pieluchy, patyczki do uszu itp.;

– włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, szmat, rajstop – zawierających włókna naturalne i syntetyczne, nierozpuszczające się w wodzie, które zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiając swobodny przepływ ścieków;

– ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, które zbijają się w rurach w zwartą masę;

– igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką;

– lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni;

– kości, odpadów kuchennych, obierek, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę. Co powoduje konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku;

– odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

– substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych;

– odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

6 KOMENTARZE

  1. a wystarczy zamontować droższe pompy z rozdrabniaczem i problem zniknie ale to na etapie przetargu ktoś zawalił sprawę albo dorobił się auta ;)

Skomentuj