Niepełnosprawni z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego beneficjentami programu Aktywny Samorząd

2

W 2020 roku Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski kolejny raz przystąpił do realizacji programu Aktywny Samorząd, mający na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Z dniem 01.03.2020 r. został otwarty nabór wniosków w ramach Modułu I programu, który trwał do 31.08.2020 r. oraz nabór wniosków w ramach Modułu II, który zakończył się 10.10.2020 r.

Realizacja w ramach Modułu I obejmuje zadania zawarte w kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2020 r.:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu,
 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W ramach Modułu I programu złożono: 45 wniosków, których realizacja trwa w oparciu o posiadane środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach Modułu II programu złożono 28 wniosków, z czego 14 zostało zrealizowanych w ramach letniego semestru 2020 r. Pozostała część złożonych wniosków podlega obecnie realizacji również w oparciu o przekazane środki PFRON.

Szersze informacje na temat realizacji programu Aktywny Samorząd umieszczane są corocznie na stronie internetowej PCPR w Kędzierzynie-Koźlu (www.kkozle.naszepcpr.pl). Ponadto szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonu PCPR: 77/483 33 23, 77/ 481 02 82 lub osobiście w siedzibie: ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

2 KOMENTARZE

 1. To niestety dotyczy osób o znacznej niepełnosprawności przede wszystkim ruchowej w tym z brakiem kończyny lub kończyn. A co z resztą ? A tak przy okazji muszę z żalem stwierdzić że powiatowe orzecznictwo w Kędzierzynie-Koźlu i podejrzewam nie tylko, jest obarczone pewnym oszustwem. To znaczy dlaczego komisja a przede wszystkim jeden lekarz danej specjalizacji decyduje o tym komu i jaki przyznać stopień niepełnosprawności. Człowiek składając dokumenty do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności przekazuje pakiet wyników badań różnych chorób, a lekarz orzecznik nie uwzględnia całości stanu zdrowia wynikającego z przekazanej dokumentacji. Owy lekarz tyko orzeka ze swojej specjalności. Czy to jest w porządku ? Jeśli człowiek stara się o orzeczenie o odpowiednim stopniu tylko do zatrudnienia. Tak bo najczęściej np. na stanowisko ochroniarza zatrudnia się osobę ze stopniem umiarkowanym ze względu finansowych a konkretnie firma zatrudniająca owego pracownika ma dofinansowanie z PFRON. W przypadku stopnia lekkiego nikt poważnie nie traktuje takiej osoby. Ba nawet jest traktowana jako osoba zdrowa i do tego nic się temu niepełnosprawnemu nie należy oprócz 15 min. dłuższej przerwy. Z zatrudnieniem też krucho. W porównaniu ze stopniem umiarkowanym to już taka osoba ma pewne przywileje np.10 dni dodatkowego urlopu rehabilitacyjnego, ulgi na dojazdy itd. Gdzie tu jest sprawiedliwość ? Skoro osoba z lekkim stopniem jednak ma to orzeczenie pt. niepełnosprawności czyli jest już uznana za inwalidę to czemu nic się nie należy – przynajmniej urlopu na podreperowanie zdrowia ? To jakiś chichot losu dla posiadaczy stopnia lekkiego. Czyżby jest to narzucone by nie dawać ludziom i utrudniać otrzymywanie wyższego stopnia niepełnosprawności ? Bo niestety tak to wygląda.

 2. Jestem posiadaczem orzeczenia o niepełnosprawności stopnia lekkiego „z dopiskiem” zabraniający pracy ciężkiej. Niestety nie mogę otrzymać pracy jako osoba niepełnosprawna. Nikt nie potrzebuje z takim orzeczeniem pracowników nawet w sp. inwalidów. Do ochrony również żądają orzeczenia ale ze stopniem umiarkowanym lecz ten ciężko uzyskać. Lekarze orzecznicy w Naszym kochanym mieście mają chyba wytyczne aby nie dawać orzeczeń stopnia umiarkowanego nawet do zatrudnienia. Rozumiem że są przepisy odgórne ale jednak interpretacja należy do urzędników Zespołu do Spraw Orzecznictwa i lekarzy orzeczników. Więc nie mogę pojąć czemu tak jest, czemu umilają nam życie ? Niestety jestem zmuszony pracować jako osoba pełnosprawna tym samym niszcząc sobie zdrowie. Czy to jest w porządku ? I tak jak przedmówca pytam się po co ten lekki stopień skoro nikt nie zatrudni osoby z takim orzeczeniem ?

Skomentuj