Niepełnosprawni mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie. Kolejna edycja programu Aktywny Samorząd

0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu kolejny rok realizuje program Aktywny Samorząd. Działanie jest skierowane do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu, którzy dzięki wsparciu mogą poprawić swoją aktywność zawodową i społeczną.

Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich ma na celu likwidację barier utrudniających aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. W ramach oferowanego w pierwszym module wsparcia można uzyskać pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Drugi moduł programu skierowany jest do osób niepełnosprawnych, zamierzających podjąć naukę na uczelni wyższej. Szczegółowe warunki programu oraz możliwości, z jakich mogą skorzystać jego uczestnicy można znaleźć na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu w zakładce „Aktywny Samorząd” (kliknij, aby przejść). 

Informacje na temat programu można również pozyskać, dzwoniąc na numery 77 483 33 23 i 77 481 02 82/wewn. 124.

Skomentuj