Nie ułatwiaj życia złodziejowi. Terminarz bezpłatnego znakowania rowerów w maju

0

Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj swój rower! W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim rusza akcja znakowania rowerów. Głównym celem akcji jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych na rowery. Działania pn. „Oznakuj swój rower” prowadzone są w wyznaczonych terminach przez policjantów na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wojska Polskiego 18 oraz na terenie Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Racławickiej 3.

Procedura znakowania polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu „engrawer”, oznaczenia składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie danych Policji – elektronicznym rejestrze przedmiotów oznakowanych. Mikroudarowa technologia „engrawera” pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.

Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń:

  • rama roweru pod kierownicą,
  • w dolnej części ramy przy ramieniu przekładni ,
  • rama pod siodełkiem.

Policjanci indywidualny numer wygrawerują w co najmniej dwóch w/w miejscach.

Dzięki takiemu systemowi każdy oznakowany rower ma inny numer, a ponadto można łatwo ustalić jednostkę w której został oznakowany.

Policjanci przed znakowaniem roweru wypełnią kartę ewidencyjną roweru, a po wygrawerowaniu numeru niezwłocznie zarejestrują rower w elektronicznym rejestrze przedmiotów oznakowanych (E-RPO).
Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa się na podstawie: dokumentu tożsamości właściciela (tylko osoba pełnoletnia), dzieci i młodzież tylko w obecności rodziców i opiekunów prawnych – rower będzie ewidencjonowany na rodzica lub opiekuna.

Terminarz znakowania rowerów w maju:

Komisariat Policji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Racławickiej 3

Poniedziałek    07.05.2018r.   w godz.  10:00- 14:00

Wtorek            08.05.2018r.   w godz.  14:00- 18:00

Środa              09.05.2018r.   w godz. 10:00- 14:00

Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wojska Polskiego 18

Poniedziałek      14.05.2018r.  w godz.  10:00- 14:00

Wtorek             15.05.2018r.   w godz.  14:00- 18:00

Środa               16.05.2018r.  w godz. 10:00- 14:00

Komisariat Policji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Racławickiej 3

Poniedziałek       21.05.2018r.  w godz.  10:00- 14:00

Wtorek              22.05.2018r.   w godz.  14:00- 18:00

Środa                23.05.2018r.  w godz. 10:00- 14:00

Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wojska Polskiego 18

Poniedziałek       28.05.2018r.  w godz.  10:00- 14:00

Wtorek              29.05.2018r.   w godz.  14:00- 18:00

Środa                30.05.2018r.  w godz. 10:00- 14:00

Skomentuj