Przedstawiciele świata nauki oraz przemysłu chemicznego z całej Europy uczestniczą w dwudniowej konferencji „Advances in OXO Synthesis – Where the Science Meets Industry”. Jej organizatorem jest Grupa Azoty ZAK S.A., która w ten sposób chce uświetnić jubileusz 30-lecia działalności wytwórni alkoholi OXO w zakładzie oraz zaprosić do współpracy ośrodki naukowe.

Konferencja odbywa się we wrocławskim hotelu Double Tree by Hilton Hotel. Do udziału w niej zaproszono przedstawicieli renomowanych uczelni wyższych z Polski, Niemiec, Holandii, Finlandii i Portugalii, a także przedstawicieli instytutów badawczych z całej Europy. O praktycznych doświadczeniach związanych z funkcjonowaniem instalacji wytwarzania alkoholi OXO w kędzierzyńskich zakładach azotowych opowiadają pracownicy firmy.

– Ta konferencja jest doskonałą okazją do pokazania, że Grupa Azoty, a zwłaszcza Zakłady Azotowe Kędzierzyn, są atrakcyjnym partnerem do wdrażania do praktyki przemysłowej osiągnięć świata nauki. Osobiście liczę na to, że konferencja przyniesie intensyfikację współpracy przemysłu chemicznego z nauką, której tak wielu znakomitych przedstawicieli jest dzisiaj wśród nas – powiedział prezes Grupy Azoty ZAK S.A. Mateusz Gramza, otwierając konferencję.

Konferencja zorganizowana w ramach jubileuszu 30-lecia wytwórni OXO w kędzierzyńskich zakładach ma zapoczątkować cykl spotkań przedstawicieli przemysłu chemicznego z ludźmi świata nauki. Prezes Gramza zapowiedział, że chciałby, aby podobne wydarzenia organizowane były regularnie.

Zarząd Grupy Azoty ZAK S.A. w ostatnim czasie bardzo mocno stawia na rozwój nowatorskich projektów w firmie. Innowacyjność ma wytyczać kierunki działalności firmy w najbliższych czasach.

– Obecnie system finansowania badań aplikacyjnych wymusza to, że naukowcy muszą rozwiązywać problemy, jakie pojawiają się w zakładach przemysłowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju obecnie oferuje konkursy na projekty tylko we współpracy z przemysłem. Co więcej, to przedsiębiorca aplikuje o projekt do NCBiR, natomiast naukowcy mogą świadczyć usługi badawcze na rzecz przemysłu – podkreśla profesor Katarzyna Chojnacka z wydziału chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Zdaniem profesor Chojnackiej, konferencja jest nowym otwarciem dla współpracy przemysłu z nauką. – Musimy nauczyć się, jak współpracować z przemysłem. W poprzednich kilkudziesięciu latach nauka i przemysł funkcjonowały zupełnie oddzielnie. Teraz próbuje się je połączyć. Na pewno lepiej przygotowane są do tego jednostki badawczo-rozwojowe, gdyż są one zlokalizowane przy zakładach przemysłowych i od dawna współpracują. Uczelnie są jednostkami, które muszą się szybko przystosować do nowych okoliczności.

Jak podkreśla prezes Mateusz Gramza, ZAK jest zainteresowany każdym dużym projektem z branży przemysłu chemicznego, który ma możliwość na zdobycie dofinansowania zewnętrznego. W tym roku udało się już pozyskać środki na projekty z programu sektorowego Innochem. Dodatkowo przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Kędzierzynie-Koźlu powstanie Centrum Badań i Rozwoju.

Skomentuj