Nasz powiat będzie współpracował z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. Uczelnia kształci pielęgniarki

3

Oświata i opieka medyczna to główne tematy spotkania, jakie odbyło się w kędzierzyńskim starostwie powiatowym z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. W Kędzierzynie-Koźlu ze starostą Pawłem Masełkiem i wicestarostą Józefem Gismanem spotkali się dr Tomasz Drewniak, prorektor ds. nauki i rozwoju i dr Piotr Bernat, pełnomocnik rektora PWSZ do spraw kontaktów z uniwersytetami trzeciego wieku.

– Myślimy tu m.in. o zabezpieczeniu kadrowym szpitala w Kędzierzynie-Koźlu w przyszłości – zaznacza Paweł Masełko, starosta kędzierzyńsko-kozielski.

W Nysie na wydziale nauk medycznych kształcą się przyszłe pielęgniarki, od 2016 roku zdobywając wiedzę także na studiach magisterskich. Samorząd chciałby się skupić na wspólnych, wspomnianych już projektach, stażach i zajęciach praktycznych w Kędzierzynie-Koźlu, w szpitalu wielospecjalistycznym, który w mijającym roku został solidnie doposażony sprzętowo, planowana jest jego nadbudowa o dwa piętra.

– W oświacie zrodziło się dziś kilka mam nadzieję dobrych pomysłów na przyszłość z korzyścią dla obu stron, to było bardzo owocne spotkanie – dodaje Paweł Masełko.

W Nysie studiują nie tylko przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze, ale również ratownicy medyczni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie to dziś uczelnia, która dysponuje nowoczesną bazą naukową, centrami symulacji dla kierunków nauk medycznych i technicznych. Oferuje dostęp do najnowszych publikacji oraz oprogramowania.

Z roku na rok, kiedy mury uczelni opuszczały kolejne roczniki absolwentów, uczelnia otrzymała wiele sygnałów od studentek o potrzebie kontynuacji kształcenia i uruchomienia studiów magisterskich. Podstawowym celem utworzenia studiów magisterskich, było wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, wykazującym potrzebę kształcenia kadry pielęgniarskiej, zwiększenie jej zasobów, oraz umożliwienia wykształcenia wyższego – mgr pielęgniarstwa. W roku akademickim 2015/16 uruchomiono w PWSZ w Nysie na kierunku pielęgniarstwo kształcenie na studiach drugiego stopnia (studia magisterskie).

3 KOMENTARZE

  1. No proszę i co da się, jak to jest że w Nysie dobrze funkcjonuje rozwijającą się uczelnia, a w naszym grajdole nic się nie opłaca i nie idzie stworzyć.

    • @Realista. Jasne że się nie opłaca. Bo znajomi królika i rodzinka, są za mało kumaci do prowadzenia JAKIEKOLWIEK uczelni.😕

      I też się nie opłaca, bo takie sprawy załatwia się NA STOLE, a nie POd stołem 😎

Skomentuj