Nasi maturzyści dobrze się spisali. Wyniki egzaminów powyżej średniej w regionie

2

Wyniki matur w naszym powiecie powyżej średniej wojewódzkiej. W przypadku liceów średnia to 87,2 %, a w województwie 86,6 %. Jeśli chodzi o technika tu też wypadamy powyżej średniej wojewódzkiej – 78,6 % w powiecie i 72,6 % w województwie opolskim.

W sumie do egzaminów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim przystąpiły 633 osoby. W kędzierzyńskim liceum na 104 absolwentów egzaminu nie zdały jedynie 2 osoby, co dało ogólną średnią na poziomie 98,1 %. W kozielskim liceum średnia wyniosła 94 %, a egzaminów na 149 uczniów nie zdało 9 osób.

Najlepszą zdawalność wśród techników odnotował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Azotach – 89,2 %. 100-procentową zdawalnością wykazali się z kolei uczniowie zdający język niemiecki – 196 osób.  

Na ogólną średnią procentową w szkołach prowadzonych przez powiat miały wpływ również wyniki uczniów ze szkół niepublicznych, czyli tych, które nie są prowadzone przez starostwo.

Źródło: starostwo powiatowe

2 KOMENTARZE

Skomentuj