Nasi absolwenci świetnie poradzili sobie na maturze. Są wyniki egzaminów

0

Nasi absolwenci z wynikami maturalnymi powyżej średniej wojewódzkiej.

Tak dobre wyniki to efekt konsekwentnie wdrażanej przez powiat strategii oświatowej.

– To również efekt wytężonej pracy dyrektorów i nauczycieli, którzy stworzyli właściwy klimat do nauki, a to przekłada się na wyniki – podkreśla wicestarosta Józef Gisman.

Wyniki matur

Dla liceów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim to 90,5 proc (84 proc. wyniosła średnia wojewódzka), dla techników w powiecie to 76,6 proc., w regionie 71,4 proc. Ogólnie zdawalność dla Kędzierzyna-Koźla wyniosła 83,2 proc., co oznacza, że nasi uczniowie poradzili sobie najlepiej na Opolszczyźnie ze wszystkich powiatów, jedynie w Opolu średnia okazała się wyższa o ponad 2 punkty procentowe (85,6).

Szkoły średnie w Kędzierzynie-Koźlu

Szkoły w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim znane są z tego, że dobrze kształcą i dbają o swoich uczniów poprzez szeroką ofertę zajęć rozwijających ich zainteresowania. Placówkom udało się także zawrzeć liczne umowy o współpracy z firmami, dzięki czemu absolwenci szkół otrzymują propozycje pracy właściwie zaraz po zakończeniu nauki. Do tego uczniowie mogą liczyć na najlepszą bazę do nauki praktycznej. W ostatnich miesiącach powiat zainwestował kilka milionów zł w najnowocześniejsze pracownie, co znacznie podniosło poziom kształcenia, część pieniędzy starostwo zdobyło z Unii Europejskiej. To, co przyciąga do nas młodzież to także ciekawe programy stypendialne. Do tej pory starosta powiatu Małgorzata Tudaj uhonorowała 42 stypendystów w zakresie nauki, 57 stypendystów sportowych oraz w zakresie kultury i sportu oraz 16 uczniów, którym przyznana została nagroda Zarządu Powiatu „L – ka”.

Źródło: starostwo powiatowe

Skomentuj