Najzdolniejsi uczniowie otrzymali stypendia z rąk starosty. Finał tegorocznej edycji „Asów powiatu”

2

W Kędzierzynie-Koźlu po raz kolejny wręczono stypendia „Asy powiatu” dla najbardziej wyróżniających się uczniów naszych szkół średnich.

Czterdziestu ośmiu uczniów ze szkół ponadpodstawowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego odebrało stypendia starosty oraz nagrody Zarządu Powiatu, czyli tzw. L-ki, w myśl których samorząd współfinansuje im kursy prawa jazdy.

– Znajdujemy się dzisiaj na szczególnej uroczystości, która związana jest z „Asami powiatu” kędzierzyńsko-kozielskiego. Jest to program, który został utworzony w 2016 roku przez wydział oświaty dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Dzisiaj spotkaliśmy się po raz szósty. Czterdzieści osiem wybitnych osób ze szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia z rąk starosty powiatu – relacjonuje Aurelia Stępień, kierownik wydziału oświaty starostwa powiatowego.

Aby otrzymać stypendium naukowe należy uzyskać średnią ocen rocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,0 w liceum ogólnokształcącym lub 4,75 w technikum. Posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, wykazywać się aktywną postawą społeczną oraz starać się o osiągnięcia naukowe na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym – miejsca I-X, tytuł laureata lub finalisty.

Do tej pory powiat na przestrzeni lat 2016-2022 uhonorował 140 stypendystów w zakresie nauki, 136 stypendystów sportowych oraz w zakresie kultury i sportu a także 42 uczniów, którym przyznana została nagroda Zarządu Powiatu „L – ka”.

– W ciągu sześciu lat, 140 uczniów otrzymało stypendium w dziedzinie nauki, a 136 w dziedzinie sportowej. Jest to miła uroczystość, ale i podkreślenie trudnej pracy, jaką wykonują uczniowie naszych szkół. Cieszy nas to, jak bardzo mamy uzdolnioną młodzież – mówi Paweł Masełko, starosta powiatu.

2 KOMENTARZE

Skomentuj