Można już składać wnioski o stypendium szkolne! Te środki pomogą rodzinom w przygotowaniu dziecka do szkoły

0

Już od dziś (17 sierpnia) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Takie wsparcie pomoże zorganizować wyprawkę szkolną najuboższym rodzinom w gminie Kędzierzyn-Koźle.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18. roku życia, sam uczeń, jeśli uzyskał już pełnoletność oraz dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 złotych netto.

Kwota stypendium wynika z wyliczeń i jest uzależniona od wysokości zasiłku rodzinnego. Na chwilę obecną w tym roku szkolnym mamy trzy kwoty przypadające miesięcznie na jednego ucznia, czyli około 99 złotych, 161 złotych i 223 złote. Stypendia szkolne to refundacja kosztów poniesionych na edukację. Od wrześnie rodziny zakupują wszystkie potrzebne do nauki rzeczy, przedstawiają nam faktury a my zwracamy środki finansowe – mówi Agata Morkis, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Wnioski można składać od dziś (17 sierpnia) do najpóźniej 15 września w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mikołaja Reja 2a w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00- 15.00, pokój nr 5 (parter). Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, warunkiem jest posiadanie ważnego Profilu Zaufanego służącego do uwierzytelnienia wniosku.

Więcej informacji na temat świadczeń znajdziemy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu http://mops-kkozle.pl/rodzina/174-stypendia-szkolne

Skomentuj