Modernizacja na wydziale Amoniaku w ZAK. Inwestycja za 180 milionów złotych

6

W Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn trwa realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku”. Jego generalnym wykonawcą jest Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne, a łączną wartość szacuje się na 180 mln zł.

Celem inwestycji jest odtworzenie zdolności sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wydziału Amoniaku poprzez zabudowę nowych kompresorów.

– Efektem inwestycji będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej amoniaku oraz optymalizacja kosztów produkcji. To projekt, który jest zgodny z założeniami nowej strategii Grupy Azoty do 2030 roku – zadanie wpisuje się w tzw. najlepsze dostępne techniki (BAT) w obszarze energetyki przy produkcji amoniaku – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

W zakresie umowy z generalnym wykonawcą inwestycji mieści się wykonanie obiektów budowlanych, instalacji technologicznych i pomocniczych, a także zabudowa, uruchomienie, przekazanie do eksploatacji i użytkowania kompresora.

– Za nami jest już podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie placu budowy. Obecnie trwają prace budowlane przy obiekcie kompresorowni, pompowni, basenu wody obiegowej oraz budynkach pomocniczych. Zakładamy, że zakończenie realizacji projektu nastąpi w pierwszej połowie 2023 roku – mówi Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK.

Źródło: Grupa Azoty ZAK

6 KOMENTARZE

  1. ZAK staje się nowoczesnym przedsiębiorstwem.Stare instalacje zastępuje się nowymi.Inwestycje postępują.
    Bardzo to cieszy,bo były czasy że zakład niewiele dzieliło od upadku i zamknięcia.

  2. I co z tego ? To że ZAK jest największym pracodawcą i zarazem trucicielem do tego sponsorem to nie znaczy że wszystko musi się kręcić wokół owych zakladów.

Skomentuj