Młodzi mężczyźni i kobiety muszą stawić się na wezwanie armii. W Kędzierzynie-Koźlu rusza kwalifikacja wojskowa

0
Foto: WKU w Kędzierzynie-Koźlu.

W terminie od 1 marca do 16 marca br. codziennie o godz. 8.00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15 przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców miasta Kędzierzyna-Koźla. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

  • mężczyźni urodzeni w 2001 r.
  • mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 1999 – 2000, które:

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

  • kobiety urodzone w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach  medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944)
  • osoby, które ukończyły 18 życia lat i nie ukończyły 24 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

Wyżej wymienione osoby podlegają obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu określonym w wezwaniu imiennym, a w przypadku jego braku w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Osoby, które wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP nie stawią się do kwalifikacji wojskowej i nie uregulują stosunku do powszechnego obowiązku obrony podlegają grzywnie albo karze pozbawienia wolności.

Informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich pod numerem tel. 77 40-50-323 lub 77 40-50-320.

Skomentuj