Ministerstwo wyłoży prawie dwa miliony złotych na remont dróg zniszczonych przez powódź

0

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało promesę na kwotę blisko 2 milionów złotych dla gminy Bierawa. Pieniądze te zostaną przeznaczone na naprawę czterech odcinków dróg w Lubieszowie, które zostały zniszczone wskutek wystąpienia na terenie gminy powodzi w 2017 roku.

Informację o przekazaniu środków finansowych dla gminy Bierawa przekazał wojewoda opolski, który był gościem na ostatniej sesji rady gminy. W kwietniu 2017 roku na terenie gminy Bierawa zalanych zostało około 200 hektarów. W głównej mierze były to pola uprawna, ale ucierpiały też drogi transportu rolnego i tereny rekreacyjne. Odra wylała przez niedokończony odcinek wałów o długości 150 metrów.

Pod koniec ubiegłego roku udało się domknąć wał, ale gmina domagała się pomocyw naprawie szkód wyrządzonych przez wodę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zadecydował o udzieleniu promesy dla gminy w wysokości blisko 2 milionów złotych. Środki te mają zostać wykorzystane na remont czterech odcinków dróg na terenie Lubieszowa:

„Niwiska” w km 0+00 – 1+235

Od 9 Maja do Pogonicy” km 0+00 – 0+890

Odrzańska” km 0+00 – 0+435

Do Odry km 0-00 – 0+345

Skomentuj