Mieszkania komunalne do wzięcia bez kolejki, ale trzeba je odświeżyć. Miasto wystawiło 12 lokali

0

Dwanaście mieszkań komunalnych znajdujących się w różnych częściach miasta czeka na nowych najemców. Mogą oni dostać lokal bez czekania w kolejce, ale warunkiem jest jego wcześniejsze wyremontowanie.

W ostatnich miesiącach najem mieszkań komunalnych do remontu cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Aby dostać lokal od miasta nie trzeba czekać w długiej kolejce, ale warunkiem jest sfinansowanie remontu. Tym razem na liście mieszkań przeznaczonych do najmu znalazło się 12 lokali w różnych częściach miasta, o powierzchni od 20 do blisko 59 mkw.

O mieszkania komunalne do remontu mogą ubiegać się mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla spełniający trzy warunki:

1. Kryterium dochodowe – w ciągu ostatnich trzech miesięcy ich dochód na osobę wynosił minimum 150 proc. najniższej emerytury, jednak nie więcej niż 350 proc.

2. Nie mają tytułu prawnego do lokalu w postaci prawa własności.

3. Nie posiadają zobowiązań wobec gminy z tytułu najmu lokalu lub bezumownego zajmowania lokalu.

Procedura wygląda następująco: miasto opublikuje na stronie www.kedzierzynkozle.pl listę mieszkań do remontu, wraz z niezbędnymi załącznikami do wypełnienia. Powierzchnia pokoi dla pojedynczych osób będzie się wahać od 10 do 40 m2. W przypadku gospodarstw wieloosobowych obowiązuje przelicznik minimum 10 m2 na osobę. Spełniający warunki w ciągu 14 dni mogą złożyć wnioski na maksymalnie dwa lokale z listy. Samorząd zweryfikuje wszystkie zgłoszenia, przyznając im określoną liczbę punktów zgodnie z zasadami określonymi uchwałą XXIV/267/20 (KLIKNIJ – szczegóły na stronach od 13 do 15). Z osobą, która złożyła najwyżej oceniony wniosek, gmina zawrze umowę przedwstępną na dane mieszkanie, która określi termin remontu, zakres, koszty i zasady rozliczenia.

Osoby, które odświeżą lokale zgodnie z tymi ustaleniami, wynajmą je na czas nieoznaczony. Po pięciu latach gmina sprzeda mieszkania najemcom, jeśli będą zainteresowani wykupem.

Kliknij, aby przejść do aktualnej listy lokali komunalnych do remontu.

Skomentuj