Miasto uruchamia własną sieć pyłomierzy. Dwa czujniki będą jeździć na autobusach

0

Na terenie miasta trwają ostatnie prace związane z instalacją pyłomierzy. Składający się z 26 urządzeń miejski system monitoringu jakości powietrza będzie badał poziom zanieczyszczeń. Uzyskane z nich dane będzie można przeglądać na stronie internetowej.

Z problemem zanieczyszczenia atmosfery przez pyły PM10 i PM 2,5 boryka się wiele miast w Polsce, w tym Kędzierzyn-Koźle. Szczególnie w sezonie zimowym ich stężenie jest większe niż w pozostałych miesiącach. Urządzenia dokonujące pomiarów powietrza znajdą się w wybranych punktach na każdym osiedlu. 25 z nich będzie badać poziom zanieczyszczeń, a jeden pyłomierz posłuży do kalibracji miejskiej sieci i porównywania jej odczytów z wynikami stacji znajdującej się na os. Piastów. Dane z miejskiego systemu zostaną udostępnione na specjalnej stronie internetowej. Ponadto pyłomierze są wyposażone w specjalne diody, które w zależności od jakości powietrza świecą w odpowiednim kolorze. Dodatkowo dwa przenośne urządzenia zostaną zamontowane na autobusach kursujących na liniach numer 1 i 2.

Sieć pyłomierzy powstaje po to, aby m.in. dokładnie wyznaczyć obszary najbardziej zanieczyszczone, uzyskać informacje pozwalające na wczesne ostrzeganie i ochronę mieszkańców miasta przed negatywnymi skutkami smogu w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz zaplanować środki zaradcze, które zmniejszą zagrożenia wynikające z przekroczenia dopuszczalnych norm poziomu pyłów w atmosferze. Pomiary będą dokonywane do końca 2019 roku.

Źródło: urząd miasta

Skomentuj