Miasto przyzna nagrody ludziom kultury i sportu. Można zgłaszać kandydatury

2
Zeszłoroczna gala wręczenia nagród.

Do końca miesiąca można składać wnioski o przyznanie nagród prezydenta miasta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz całokształt działalności za rok 2018, jak również wnioski o przyznanie nagród za wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane w 2018 roku.

Nagrody są corocznie przyznawane osobom, które swoją pracą, pasją, zaangażowaniem, często bezinteresownie, działają na rzecz szeroko rozumianej kultury, wychowując młodzież, tworząc wysokich walorów sztukę, zachowując wartości ważne dla potomnych, przybliżając je wszystkim mieszkańcom miasta lub rozsławiając miasto poza jego granicami. Zasady i tryb przyznawania nagród oraz ich wysokość określa regulamin przyjęty uchwałą Nr IX/111/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2011 roku.

Wnioski dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w 2018 roku, należy składać zgodnie z uchwałą nr XX/152/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród.

Wnioski, o których mowa wyżej, należy złożyć w urzędzie miasta do 31 stycznia. Ich wzory można pobrać poniżej.

2 KOMENTARZE

  1. Moim skromnym zdaniem nagrodę powinny dostać osoby z Urzędu Miasta .
    Odpowiedzialne za inwestycje A szczególnie na nasze PIĘKNE WODNE OKO
    I to takie super wyróżnienie dla nich

Skomentuj