Miasto ogłosiło harmonogram i zasady naboru do przedszkoli w Kędzierzynie-Koźlu

1

Znamy już dokładny harmonogram rekrutacji do miejskich przedszkoli. Nabór na nowy rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się w połowie marca. Natomiast rodzice, których pociechy uczęszczają już do placówek, swoje deklaracje powinni wypełnić w lutym.

Nabór na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle rozpocznie się 15 marca 2021 r. Dotyczy on dzieci w wieku od 3 do 6 lat (roczniki 2015 – 2018) i przebiegać będzie jak w latach ubiegłych z wykorzystaniem systemu informatycznego za pośrednictwem strony: www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu, do którego obecnie uczęszcza dziecko, musi być złożona w terminie od 15 lutego do 23 lutego 2021 r. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Należy pamiętać, że dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek odbyć edukację przedszkolną.
  • W uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2 lata i 9 miesięcy na dzień 1 września, również mogą zostać przyjęte do placówki przedszkolnej pod warunkiem, że po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej pozostaną wolne miejsca.
  • Jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji. To samo dotyczy sytuacji, kiedy rodzic chce zmienić przedszkole na inne, wtedy również musi wziąć udział w rekrutacji pamiętając, aby w poprzednim przedszkolu złożyć rezygnację z kontynuacji. Należy zaznaczyć, że nie złożenie wniosku o kontynuację z wychowania przedszkolnego jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
  • Szczegółowe informacje, zasady, ważne terminy, wnioski, druki oświadczeń, kryteria ustawowe i gminne obowiązujące przy przyjęciu dziecka do przedszkola będą dostępne są na stronie: www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl po uruchomieniu rekrutacji.
  • Elektroniczny nabór do przedszkoli dla dzieci, które po raz pierwszy będą do nich zapisywane, potrwa od 15 marca od godz. 8.00 do 29 marca 2021 r. do godz. 14.30.
  • O przyjęciu do przedszkola podczas rekrutacji elektronicznej nie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • W terminie od 20 do 26 kwietnia 2021 r. rodzice muszą potwierdzić wolę przyjęcia miejsca w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niezłożenie potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
  • Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w załączniku.

Informacja dla rodziców

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę

1 KOMENTARZ

 1. Za komuny każde dziecko miało miejsce w przedszkolu a dzieci było znacznie więcej. Teraz zapisy, przydziały, pewnie jeszcze casting i egzamin wstępny. W takich realiach żadne 500+ nie motywuje ludzi do posiadania dzieci. Co za parszywe czasy.

Skomentuj