Marynarze i piraci: prezentacja Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej

0

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza wszystkich, którzy, oprócz nauki, pragną przeżyć przygodę życia! „Żegluga to nie szkoła, to styl życia”.

Technik żeglugi śródlądowej – kierunek objęty programem stypendialnym i patronatem Grupy Azoty S.A. Gwarantujemy: darmowe umundurowanie praktyki na naszym statku „Major Sucharski”, tygodniowy kurs ratownictwa morskiego (w ośrodku nad morzem),  kończący się wydaniem międzynarodowego certyfikatu wymaganego podczas pracy  na statkach morskich, 3 – miesięczne praktyki w kraju i poza jego granicami na statkach śródlądowych i morskich i dużo więcej.

Technik informatyk – zawód z przyszłością. Kształcenie przyszłych informatyków, programistów, słowem, specjalistów od komputerów odbywa się wielotorowo. Oznacza to, że kładziemy nacisk na edukację ogólnokształcącą i zawodową. Nasi absolwenci od lat zdają maturę w 100%. Podobne rezultaty osiągamy na egzaminach zawodowych.

Technik pojazdów samochodowych – nauczymy cię m. in.: organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw, wykonywania napraw pojazdów samochodowych, kontrolowania jakości wykonanych napraw, prowadzenia usług motoryzacyjnych i wielu innych.

Technik mechanik – kierunek objęty patronatem i programem stypendialnym firmy Famet S.A. To szerokoprofilowy zawód, umożliwiający zatrudnienie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego, na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną itd. Nasi absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę na kierunkach politechnicznych.

W ramach nauki w szkole branżowej naszym uczniom proponujemy dwa kierunki:

Kierowca mechanik – atrakcyjny, dobrze płatny zawód o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy.

Mechanik pojazdów samochodowych – od lat aktualny i jakże potrzebny.

Więcej szczegółów: www.zegluga.edu.pl

Skomentuj