Koźle na miedziorycie sprzed trzech wieków. Cenny dar z Niemiec

0

O kolejny cenny eksponat wzbogaciło się kozielskie Muzeum mieszczące się w Baszcie przy ulicy Kraszewskiego. W poświąteczną środę siedzibę Towarzystwa Ziemi Kozielskiej odwiedził mieszkający w Berlinie dawny mieszaniec Koźla – Marek Jura.

Ten kolekcjoner pamiątek związanych emocjonalnie z ziemią kozielską przekazał na ręce prezesa Towarzystwa dr Edwarda Nycza ręcznie kolorowany miedzioryt przedstawiający panoramę Festung  Cosel  (twierdzy kozielskiej) z początku XVIII wieku autorstwa Friedricha Bernarda Wernera.

Autor obrazu – śląski rysownik – żył w latach 1690-1776.  Nauki pobierał w kolegium jezuickim w Nysie, a następnie przesz siedem lat wędrował po Europie. Na zlecenie augsburskich wydawców rysował wszystko, co wydawało mu się godne uwiecznienia. Wykonał w sumie 341 wedut (panoram zespołów architektonicznych) 219 miast i ponad 320 widoków kościołów, klasztorów, pałaców i innych ważnych budowli.

W 1718 roku Werner  osiedlił się w Bardzie Śl. niedaleko  Kłodzka i przez  kilka lat był kancelistą  biskupa wrocławskiego  Franciszka von Neuburga, a następnie awansował na geometrę dworskiego kardynała Philipa Sinzdorfa we Wrocławiu. W 1735 roku na podstawie jego rysunków wydanych zostało 11 tablic miedziorytniczych z 84 widokami miast i grodów śląskich pod wspólnym tytułem Scenografia Urabium Silesiae i prawdopodobnie z tego okresu pochodzi darowany Muzeum miedzioryt.

Podarowany obraz jest kolejnym darem Marka Jury dla kozielskiego Muzeum. W roku ubiegłym podarował on już muzeum dwa obrazy o dużej wartości historycznej i poznawczej przedstawiające twierdzę kozielską w XVIII wieku.

Darczyńca jest synem oficera z byłej kozielskiej jednostki wojskowej oraz absolwentem Technikum Żeglugi Śródlądowej w Koźlu, który przed wielu laty wyemigrował do Niemiec. Przed kilku laty na jednej z wystaw zaprezentował w Towarzystwie Ziemi Kozielskiej dużą kolekcję unikalnych Notgeldów (pieniędzy zastępczych) wydawanych przez samorządy gminne Kłodnicy i Koźla w  latach 1914 – 1924.

Bogusław Rogowski 

Skomentuj