Kozielski „Medyk” na zakręcie. Jeśli kolejny nabór nie wypali, szkoła może zostać zlikwidowana

4

Ciemne chmury nad Zespołem Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu. Po fiasku ubiegłorocznego naboru możliwy jest scenariusz, w którym placówka z 45-letnią historią zniknie z mapy miasta. 

Podczas dzisiejszej sesji sejmiku województwa radni dyskutowali o uchwale intencyjnej dotyczącej zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu. O sytuacji szkoły mówiła Monika Jurek, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO. Podkreślała fakt, że od 15 lat w tej szkole – w związku ze zmianą przepisów – nie kształci się już pielęgniarek. Od kilu lat, mimo podejmowanych działań promocyjnych, pronaborowych, systematycznie zmniejsza się liczba uczniów tej szkoły.

Jednocześnie, pomimo zmniejszania się liczby słuchaczy, rosną nakłady Samorządu Województwa Opolskiego na potrzeby jej funkcjonowania. W tym roku szkolnym w szkole kształci się zaledwie 29 osób: 17 w II klasie i 12 na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Wszyscy oni zakończą naukę do czerwca br. Natomiast budżet szkoły na rok 2020 określony został na poziomie 636 tys. zł.

– Aby poszerzyć ofertę edukacyjną szkoły i zachęcić młodzież do podejmowania w niej  nauki, przed dwoma laty uruchomiono kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Te działania były też próbą zaspokojenia dopływu kadr medycznych na rynek pracy – informowała Monika Jurek.

W bieżącym roku szkolnym, pomimo prowadzenia różnorodnych działań promocyjnych, nie udało się przeprowadzić skutecznego naboru ani jesienią 2019 r., ani w semestrze zimowym 2020 r., kiedy to zgłosiło się zaledwie 5 kandydatów. Nie można wykluczyć, że również w przyszłym roku szkolnym sytuacja związana z nieskutecznym naborem może się powtórzyć i zajdzie potrzeba likwidacji szkoły w związku z brakiem zainteresowania kształceniem.

Uchwała o zamiarze likwidacji nie musi prowadzić do faktycznej likwidacji tej placówki. Wszystko zależy od tego, czy uda się tegoroczny nabór.

– To nie radni podejmą w przyszłości decyzję o likwidacji tej szkoły. To będzie decyzja mieszkańców, którzy zechcą – bądź nie – kształcić się w tej szkole – podkreślała Monika Jurek.

Marszałek Andrzej Buła mówił zaś, że jeżeli uda się przeprowadzić skuteczny nabór na rok szkolny 2020/2021, sejmik województwa może w sierpniu 2020 r. unieważnić uchwałę o likwidacji Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu.

– Jeśli się ten nabór nie uda, to dla stworzenia możliwości wykorzystania obiektu i zaplecza obecnej szkoły wystąpimy do rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z propozycją utworzenia filii tej uczelni w Kędzierzynie-Koźlu. Wczoraj podpisaliśmy z rektorem porozumienie o współpracy, mając także i to działanie na względzie – mówił marszałek.

Po dyskusji radni podjęli intencyjną uchwałę w tej sprawie stosunkiem głosów 13 za, przeciwko 9, 4 wstrzymujące się.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

4 KOMENTARZE

  1. Wielka szkoda.Była przyzwoita szkoła średnia, to się zachcialo reformy edukacji .Zlikwidowali szkolnictwo medyczne i zrobili studium policealne ,postaly wyższe szkoly medyczne, po których pielęgniarki z licencjatem nie cgialy basenu podać, bo wysoko kształcone.Jakby co, to nie za PiS tylko w latach 90

  2. a to ciekawe: w miescie możliwości młodzież nie chce sie kształcić? już dwie filie wyższych uczelni w k-k padły a komus tam marzy sie trzecie podejscie, ale jak mówia do trzech razy sztuka.

  3. Ponad 30 – to letnie zarządzanie przez Niedorajdów doprowadza to miast do upadku i wyludnienia. Nigdy nie mieli pomysłu i werwy do dobrego zarządzania. Nam mieszkańcom sprawiają złą i smutną przyszłość na życie w tym mieście

Skomentuj