Klinika Nova zmienia zasady działania w związku z narastającą pandemią. Informacja dla pacjentów

6

Klinika Nova zmuszona jest zmienić zasady swojego działania w związku z epidemią koronawirusa. Sytuacja jest bardzo poważna, zmienna i dynamiczna.

Dwie poradnie lekarza rodzinnego w Koźlu na ulicy Łukasiewicza 23 oraz w Sławięcicach na ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2 działają normalnie. Od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 18.

Bezwzględnie wszystkie wizyty muszą być umówione telefonicznie, nie będziemy przyjmować pacjentów nie umówionych telefonicznie. Nie przyjmujemy pacjentów będących na kwarantannie, ci pacjenci powinni korzystać z telporady.

Korzystajmy z możliwości teleporady (rozmowa z lekarzem i pielęgniarką ) Koźle telefon
77 4829034, Sławięcice telefon 77 4832413. Standardy teleporady są ogłoszone na stronie www.klinikanova.pl

Prosimy, aby pacjenci zgłaszali się na umówione telefonicznie godziny, przychodzili do poradni sami, z wyjątkiem opiekunów do dzieci i osób starszych, pacjenci zmuszeni są zachować odpowiednią odległość od rejestracji. Będą wpuszczani do pomieszczeń poradni pojedynczo. Personel pracuje zabezpieczony w środki ochrony osobistej.

Lekarze w POZ wystawiają skierowania na wymazy COVID również po teleporadzie, jeśli masz objawy nie przychodź do gabinetu, skorzystasz z teleporady i otrzymasz skierowanie.

Planowe zabiegi operacyjne na tydzień pomiędzy 19 i 23 października nie zostały odwołane, odbędą się zgodnie z planem na jaki pacjenci zostali umówieni. O wszystkich ewentualnych zmianach terminów będziemy indywidualnie Państwa informować telefonicznie.

Poradnie specjalistyczne w ramach NFZ i porad komercyjnych, a także abonamentów będą w tygodniu pomiędzy 19 i 23 października pracowały normalnie. O wszystkich ewentualnych zmianach terminów będziemy indywidualnie Państwa informować telefonicznie.

Bezwzględnie wszystkie wizyty muszą być umówione, nie będziemy przyjmować pacjentów nie umówionych. Nie przyjmujemy pacjentów będących na kwarantannie.

Prosimy aby pacjenci zgłaszali się na umówione telefonicznie godziny, przychodzili do poradni sami, z wyjątkiem opiekunów do dzieci i osób starszych, pacjenci zmuszeni są zachować odpowiednią odległość od rejestracji.

W związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną o dalszych zmianach będziemy informować naszych pacjentów drogą elektroniczną oraz telefonicznie.

Wejście na zabiegi i do poradni Kliniki Nova oraz do punktu pobrań i do wymazów COVID jest wyłącznie przez COVID – 19 Izba Przyjęć ( w nowej części przy parkingu ), gdzie przeprowadzany jest triage. Na terenie Kliniki obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia masek zakrywających usta i nos oraz rękawiczek, które otrzymuje się w COVID-19 Izba Przyjęć.

Dziękujemy wszystkim naszym pacjentom za zrozumienie i prosimy o współpracę.

6 KOMENTARZE

Skomentuj