Kierowca wiózł odpady bez odpowiedniego oznakowania. Dostał 10 tysięcy mandatu

0

W zatrzymanym do rutynowej kontroli Manie należącym do polskiego przewoźnika przewożone były odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych bez wymaganego oznakowania pojazdu napisem „ODPADY”.

Kontrola miała miejsce 28 marca br. w Reńskiej Wsi. Pojazd załadowany był m.in. zużytymi kablami, świetlówkami i kontaktami, które jak wynikało z dokumentów przewozowych zakwalifikowane były jako odpad z kodem 16 02 14 (Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w takim  przypadku pojazd powinien zostać oznaczony odpowiednią tablicą z napisem „ODPADY”. Przewidziana ustawą o transporcie drogowym kara za brak wymaganego oznakowania to aż 10 000 zł.

Skomentuj