Kędzierzyńska drogówka badała spaliny. Trzech kierowców utraciło dowody rejestracyjne

13

Policjanci w trosce o bezpieczne drogi, a także czyste powietrze kontrolowali pojazdy w naszym powiecie. Ich celem było wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów naruszających wymagania ochrony środowiska. Funkcjonariusze skontrolowali 78 pojazdów zwracając szczególną uwagę na ich stan techniczny – w tym prawidłowe działanie silnika, układu wydechowego czy emisję spalin

1 lutego mundurowi  kontrolowali pojazdy w naszym powiecie w ramach acji „SMOG”.  W działaniach wzięli udział kędzierzyńscy policjanci ruchu drogowego. Mundurowi szczególną uwagę zwracali na takie aspekty techniczne pojazdów jak nadmierne zadymienie, niesprawne układy wydechowe czy wycieki płynów eksploatacyjnych.

Z pośród 78 skontrolowanych pojazdów w 3 przypadkach policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne.

Celem akcji było wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów naruszających wymagania ochrony środowiska. Kierowcy, których pojazdy nie spełniają wymogów określonych przepisami prawa muszą się liczyć z utratą dowodu rejestracyjnego, który zostanie zwrócony dopiero po usunięciu usterki.

Przypominamy obowiązujące przepisy:

Art. 66. ust. 1, pkt 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 951).

§ 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby:

2) w spalinach pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym zawartość tlenku węgla (CO), węglowodorów (CH) i współczynnik nadmiaru powietrza λ (lambda) nie przekraczały wartości podanych w tabeli „Poziomy emisji zanieczyszczeń gazowych i współczynnika nadmiaru powietrza λ”, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, z tym że:

a) dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 1996 r., wyposażonego w silnik o pojemności skokowej poniżej 700 cm3, dopuszcza się wartości określone w kolumnie 5 tabeli załącznika nr 2 do rozporządzenia;

b) dla pojazdu, dla którego w świadectwie homologacji potwierdzono wartości wyższe, stanowiące dla tego pojazdu kryterium oceny, wartości podanych w kolumnach 6, 7, 8, 9, 10 i 11 tabeli załącznika nr 2 do rozporządzenia nie stosuje się;

c) wymagania dotyczące współczynnika nadmiaru powietrza λ (lambda) stosuje się do pojazdu wyposażonego w odpowiednią sondę.

3) zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu silnika w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej, wyrażone w postaci współczynnika pochłaniania światła, nie przekraczało: 2,5 m-1, a w odniesieniu do silnika z turbodoładowaniem 3,0 m-1, a w przypadku pojazdów wyprodukowanych po dniu 30 czerwca 2008 r. nie przekraczało 1,5 m-1.

Art. 132. ust. 1. pkt 1) c) Ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku, policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.

Źróło: Policja Kędzierzyn-Koźle

13 KOMENTARZE

  • Widać z tego, że gadanie z koleżanką z drogówki wnosi więcej niż rozmowa z tą samą koleżanką z drogówki.
   Przez takie pogaduchy zaraz wyjdzie drugie dno niecnych działań policjantów.

 1. Jestem bardzo ciekawy, czy w tych starych radiowozach którymi jeździ „szanowna” policja nie jest przekroczona emisja spalin!?. Pewnie kilka dowodów rejestracyjnych z tego powodu, też można byłoby zatrzymać, no ale wiadomo, kto władzy podskoczy …. kto zbada te pojazdy, pytanie zostaje bez odpowiedzi.

 2. Czyli część radiowozów też powinna ztracić dowody rejestracyjne .
  „Policja sprawdzała pod względem technicznym” … policjanci mają uprawnienia „diagnostyczne” ? Bo jeśli nie, to jest to nadużycie władzy.
  Ps. jestem wrogiem śmierdzieli spalających olej 1/1 z paliwem, i przeciwko rozpadającymi się wrakami.

 3. Tutaj bardziej chodzi o ludzi co wycinają filtry cząstek stałych i katalizatory w dieslach. Nic przyjemnego jechać za takim śmierdziuchem.

  • Zbysiu, rozumiem, że ty już się wziąłeś za naukę języka polskiego sprzed wieków. Oczywiście, by się nie kompromitować.

Skomentuj